HOTĂRÂRE nr. 831 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba" la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
a)se abrogă poziţiile nr. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 59, 81, 87, 88, 89, 107 şi 113;
b)se modifică următoarele poziţii:
- la poziţia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Centrul de Cultură «Augustin Bena» Alba şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 6, înscris în C.F. nr. 82322 Alba Iulia, cu nr. cad. 82322, 82322-C1, 82322-C2 şi 82322-C3, compus din 3 corpuri de clădire construite în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.152 mp din care total teren construit 725 mp, după cum urmează: Corpul C1 = 329 mp, Corpul C2 = 257 mp şi Corpul C3 = 139 mp. Vecinătăţi: Est - imobil proprietate privată, Nord - str. Regina Maria (Mitropolit Simion Ştefan), Vest - imobil proprietate privată, Sud - imobil proprietate privată", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.036.166,41", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Centrul Militar Judeţean Alba şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 11, înscris în C.F. nr. 81143 Alba Iulia, cu nr. cadastral 81143 şi 81143-C1, compus din construcţie edificată în regim P+1, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.976 mp, din care teren construit de 1.320 mp şi teren curte de 656 mp. Vecinătăţi: Est - Poarta a III-a a Cetăţii, Nord - str. Mihai Viteazul, Vest - Str. Militarilor, Sud - U.M. 01653 Alba Iulia", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "7.925.551,96", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Teatrul de Păpuşi «Prichindel» Alba Iulia şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureşanu nr. 3, înscris în C.F. nr. 39797 Alba Iulia, cu nr. cadastral 9720 şi nr. top. 978/2/2/2/2/2, compus din: clădire, edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşee din beton armat, şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa totală construită de 647,51 mp, cuprinzând: construcţia veche, în suprafaţă de 369,40 mp, şi extindere, în suprafaţă de 278,11 mp. Teren aferent în suprafaţă totală de 834 mp. Vecinătăţi: Est - S.C. Parc S.A., Nord - S.C. Romtelecom S.A., Vest - S.C. Romtelecom S.A., Sud - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.913.760,58", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Biblioteca Judeţeană «Lucian Blaga» Alba şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, înscris în C.F. nr. 81058 Alba Iulia, cu nr. cadastral 81058 şi 81058-C1, construcţie cuprinzând 17 camere şi pivniţă, edificată în regim S+P+1, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; teren aferent în suprafaţă totală de 1.399 mp din care teren construit de 712 mp şi teren curte de 687 mp. Vecinătăţi: Est - imobil proprietate privată, Nord - S.C. Hermes S.R.L., Vest - Str. Trandafirilor, Sud - imobil proprietate privată", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.843.000,00", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Centrul de Plasament Blaj şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, str. Ioan Vancea nr. 1, înscris în C.F. 272 Blaj, sub nr. de ord. A+2, cu nr. top. 155/1; 155/2 şi 155/3. Suprafaţă totală construită de 1.131 mp şi teren aferent curte de 6.539 mp. Pe teren, respectiv pe corpurile A şi B - proprietar tabular este Seminarul pentru Tineret Greco-Catolic din Blaj, în cotă de 1/1 părţi (conform Încheierii nr. 2.385/1902). Imobilul cuprinde: Corpul A: compus din trei niveluri (demisol, parter şi etaj), construit din cărămidă, cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, în suprafaţă construită de 1.141,98 mp; Corpul B: compus din parter şi etaj, construit din cărămidă, cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, în suprafaţă construită de 674 mp; Corpul C: compus din parter şi etaj; construit din cărămidă, cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă în suprafaţă construită de 558,4 mp - investiţie din fondurile statului. Construcţii anexe: construite din cărămidă, cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă în suprafaţă construită totală de 697 mp - investiţie din fondurile statului. Împrejmuire: construită din prefabricate din beton - investiţie din fondurile statului. Teren aferent în suprafaţă totală de 7.670 mp. Vecinătăţi: Est - Dacia Service, Nord - Liceul Agricol, Vest - str. Mitropolit Ion Vancea, Sud - Cimitir", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "895.193,48", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 13, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Situat administrativ în satul Mănărade, Str. Principală nr. 76, aparţinător municipiului Blaj, înscris în C.F. nr. 72481 Blaj, cu nr. cad. 72481, în suprafaţă totală de 765 mp, măsurat 779 mp. Intabulare cu drept de folosinţă gratuită pe termen de 25 ani. Vecinătăţi: Est - imobil proprietate privată, Nord - drumul Mănărade-Blaj, Vest - imobil proprietate privată, Sud - teren agricol proprietate privată", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Complex de servicii comunitare destinat Protecţiei Copilului Cugir", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în oraşul Cugir, Str. Victoriei nr. 9. Compus din construcţie extindere şi două încăperi de la parterul clădirii «Sediu P+3» a fostului Centru de Plasament Cugir. Suprafaţă totală construită de 166,85 mp. Vecinătăţi: Est - Str. Victoriei, Nord - clădirea-sediu a fostului Centru de Plasament Cugir, Vest - Cooperativa Şurianu, Sud - Grupul Şcolar Industrial", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "158.250,35", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Centrul de Plasament Stremţ şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în satul Stremţ, Str. Principală nr. 191, comuna Stremţ, înscris în C.F. nr. 398 Stremţ, sub nr. de ord. A+1, cu nr. top. 363 şi în C.F. nr. 398 Stremţ, sub nr. de ord. A+2, cu nr. top. 380. Compus din clădire cuprinzând 18 încăperi, construită din cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă. Suprafaţa construită este de 678,8 mp; teren aferent în suprafaţă totală de 12.413 mp. Vecinătăţi: Est - imobil proprietate privată, Nord - Secţia sârmă a Cooperativei Tehnometal Teiuş, Sud - teren agricol proprietate privată, Vest - teren agricol proprietate privată", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "34.183,22", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care a funcţionat Centrul de Primire a Copilului Alba Iulia şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Unirii nr. 2, înscris în C.F. nr. 81232 Alba Iulia, cu nr. cad. 81232 şi 81232-C1; compus din clădire construită din cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, cu 13 încăperi. Suprafaţă construită de 247 mp; teren aferent în suprafaţă totală de 446 mp. Vecinătăţi: Est - imobil proprietate privată, Nord - fosta Secţie de Neurologie şi Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Vest - fosta Secţie de Neurologie şi Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Sud - Str. Unirii", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.127.467,07", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care a funcţionat Centrul de Plasament nr. 1 Abrud şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "imobil situat administrativ în oraşul Abrud, Str. Cetăţii nr. 1, înscris în C.F. nr. 72754 Abrud, cu nr. cad. 72754, 72754-C1 şi 72754-C2, compus din: cantină şi magazie, formată din 7 încăperi, construită din cărămidă, acoperită cu şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă şi plăci de azbociment, în suprafaţă construită de 235 mp, şi garaj, construit din BCA, învelitoare tip terasă-placă de beton, izolat cu hârtie bituminată, în suprafaţă construită de 194 mp. Teren aferent în suprafaţă totală de 4.296 mp. Vecinătăţi: Est - clădirea dezafectată în care a funcţionat Liceul H.C.C. Abrud, Sud - şoseaua de centură Abrud-Câmpeni, Vest - imobil proprietate privată, Nord - râul Abrudel", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "328.397,19", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 18, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "imobil în care funcţionează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Centrul de Servicii Comunitare «Arnsberg» Alba Iulia", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situat în Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 2 şi str. Nicolae Titulescu nr. 9, înscris în C.F. nr. 4.810 Alba Iulia, cu nr. top. 2015/2/2 şi 2015/2/1/2/4, compus din: centrală termică, compusă din 3 încăperi, construită din cărămidă cu planşeu de beton, în suprafaţă construită de 100,45 mp; clădire birouri, compusă din 4 încăperi, construită din cărămidă cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, în suprafaţă construită de 76 mp; împrejmuire din cărămidă, construită din beton şi cărămidă în lungime de 160 m şi teren aferent în suprafaţă de 136 mp. Centrul de Servicii Comunitare «Arnsberg» Alba Iulia, situat în str. Nicolae Titulescu nr. 9, înscris în C.F. nr. 33598 Alba Iulia, cu nr. top. 2010/3, 2012/3, 2010/2/1 şi 2012/2/1 şi în C.F. nr. 24970 Alba Iulia, cu nr. top. 2010/1/2, 2012/1/2, 2010/2/2 şi 2012/2/2, format din: clădire nouă, edificată în regim de înălţime S+P+M, construită din: fundaţie de beton, pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 773,63 mp, Amenajare exterioară, cuprinzând alei pavate cu dale de beton şi zone verzi şi teren aferent în suprafaţă de 2.668 mp. Teren aferent în suprafaţă totală de 2.804 mp. Vecinătăţi: Est - proprietate privată şi str. Nicolae Titulescu, Sud - str. Mihai Viteazul, Vest - Societatea de Servicii Informatice C.T.C.E. Alba Iulia, Nord - clădire sediul PNL şi S.C. Pomponio S.R.L.", coloana nr. 4 va avea, în ordinea alineatelor, următorul cuprins: "2007; 2002", coloana nr. 5 va avea, la alineatul doi, următorul cuprins: "3.381.665,57", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 19, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Construcţii administrative şi social-culturale în care a funcţionat Centrul de Plasament Sâncrai - Aiud şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în satul Sâncrai, str. Andrei Mureşanu nr. 100, municipiul Aiud, cuprinzând: sediu administrativ Castel, înscris în C.F. nr. 71061 Aiud, cu nr. cad. 71061 şi 71061-C1, compus din: clădire Castel, edificată în regim de înălţime S+P, cu fundaţie de piatră şi cărămidă, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, având 34 de încăperi şi suprafaţa construită de 771 mp. Teren aferent în suprafaţă de 17.850 mp; teren aferent fostei gospodării anexe, înscris în C.F. nr. 70750 Aiud, cu nr. cad. 70750, în suprafaţă de 22.584 mp; centrul de plasament, înscris în C.F. nr. 71060 Aiud, cu nr. cad. 71060, 71060-C2, 71060-C3, 71060- C4, compus din: clădire internat, edificată în regim de înălţime P+2, cu suprafaţa construită de 587 mp, având 72 de încăperi (dormitoare, cabinete medicale, croitorie, grupuri sanitare), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă şi învelitoare tip terasă; clădire centrală termică, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 218 mp, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă şi învelitoare tip terasă; clădire cantină, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 350 mp, având 11 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare cu plăci de azbociment. Teren aferent în suprafaţă de 3.328 mp. Teren aferent în suprafaţă totală de 43.762 mp. Vecinătăţi: Est - str. Andrei Mureşanu, Sud - proprietăţi particulare, Vest - râul Mureş, Nord - imobil în care a funcţionat Şcoala Specială Sâncrai", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2000", coloana nr. 5 va avea, în ordinea alineatelor, următorul cuprins: "2.528.997,38; 145.336,57; 3.048.365,11", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012, nr. 162/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care au funcţionat Centrul de Plasament nr. 2 Abrud şi Centrul Şcolar de Recuperare Abrud şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, Str. Republicii nr. 2-4, înscris în C.F. nr. 72694 Abrud, cu nr. cad. 72694, 72694-C1, 72694-C2, 72694-C3, 72694-C4, 72694-C5, 72694-C6, 72694-C7, 72694-C8, 72694-C9, 72694-C10 şi nr. top. 6,7, 8, 9/1, 9/2/1, 3, 4 şi 5, compus din: clădire sediu administrativ, edificată în regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită de 236 mp, cuprinzând 16 încăperi, construită din: fundaţie de piatră şi cărămidă, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; clădire cantină, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 526 mp, cuprinzând 25 încăperi (sală de mese, sală de bucătărie, cabinet stomatologic şi anexe), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment; clădire club atelier, edificată în regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită de 383 mp, construită din: fundaţie de piatră şi cărămidă, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; clădire sală multifuncţională, edificată în regim de înălţime P+1, cu suprafaţa construită de 199 mp, având 5 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; clădire spălătorie şi centrală termică, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 335 mp, având 12 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment; clădire depozit carburant, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa de 17 mp, 1 încăpere, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, învelitoare tip terasă; clădire cămin şcoală, edificată în regim de înălţime P+3, compusă la parter din 11 încăperi plus hol, etajul I din 14 încăperi plus hol, etajele II şi III din dormitoare; suprafaţă construită de 618 mp; fundaţie beton, pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment; clădire garaj şi magazie de combustibili solizi, suprafaţă construită de 46 mp, cu 2 încăperi, construită din: fundaţie de beton, pereţi de lemn, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment; gospodăria anexă, boxe animale, cu suprafaţa totală construită de 61 mp, având: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment; clădire garaj, ateliere, magazii, edificată în regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită de 285 mp, având 10 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci de azbociment; construcţii anexe: fosă septică şi împrejmuiri din fier şi tablă. Teren aferent în suprafaţă totală de 10.447 mp. Vecinătăţi: Est - proprietăţi particulare, Sud - râul Abrudel, Vest - proprietăţi particulare, Nord - Str. Republicii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2000", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "8.987.748,67", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 21, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care a funcţionat Şcoala Specială cu Grădiniţă Sâncrai - Aiud şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în satul Sâncrai, str. Andrei Mureşanu nr. 100, municipiul Aiud, cuprinzând: Şcoala Specială, înscrisă în C.F. nr. 71062 Aiud, cu nr. cad. 71062, 71062-C6, 71062-C8, 71062-C9, 71062-C10, compusă din: clădire Şcoala Specială, edificată în regim de înălţime S+P+1, cu suprafaţa construită de 962 mp, având 40 de încăperi cu suprafaţa utilă de 2.000 mp (săli clasă, cabinete, ateliere, grupuri sociale), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, planşeuri de beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; clădire Grădiniţă veche, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 353 mp, având 18 încăperi (săli de clasă, cabinete, ateliere, grupuri sociale), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; clădire centrală termică, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 177 mp, având 2 încăperi, construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din ferme metalice, învelitoare din plăci de azbociment; clădire cabină portar, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 58 mp, cu o încăpere, construită din: fundaţie de piatră, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; teren aferent în suprafaţă de 11.884 mp. Grădiniţa nouă, înscrisă în C.F. nr. 71059 Aiud, cu nr. cad. 71059 şi 71059-C7, compusă din: clădire Grădiniţă nouă, edificată în regim de înălţime P+1, cu suprafaţa construită de 127 mp, având 9 încăperi (săli de clasă, grupuri sociale, bucătărie), construită din: fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă; teren aferent în suprafaţă de 500 mp. Terenul aferent întregului imobil este în suprafaţă totală de 12.384 mp. Vecinătăţi: Est - str. Andrei Mureşanu, Sud - imobil în care a funcţionat Centrul de Plasament Sâncrai, Vest - Râul Mureş, Nord - proprietăţi particulare", coloana nr. 4 va avea, în ordinea alineatelor, următorul cuprins: "2000; 2003", coloana nr. 5 va avea, în ordinea alineatelor, următorul cuprins: "3.877.195,15; 243.053,76", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 23, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Regele Carol I nr. 39, înscris în C.F. nr. 72345 Alba Iulia, cu nr. cad. 10211/2 şi nr. top. 2231/2 şi în C.F. nr. 75754 Alba Iulia, cu nr. cad. 75754, compus din: clădire internat cu 216 locuri, având un regim de înălţime S+P+3E, cu suprafaţa construită de 642 mp. Cuprinde 45 de încăperi (săli de clasă, cabinete, ateliere şcolare şi spaţii anexe). Structura este: fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, planşee din beton armat, acoperiş tip terasă. - Teren aferent în suprafaţă totală de 1.512 mp. Vecinătăţi: Est - bd. Regele Carol I, Sud - Liceul Industrial de Construcţii Montaj Alba Iulia, Vest - internat şcolar, Nord - Str. Târgului", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4.670.711,92", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 25, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, înscris în C.F. nr. 79047 Alba Iulia, cu nr. cad. 6156/1 şi nr. top. 2985/1, C8, C9, C10, C11, C1, C2, C3, C4, C5, C7, compus din: clădire spital şi fosta policlinică (C8), cuprinzând: clădire corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de înălţime S+P+5E, cu suprafaţa construită de 1.431 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci prefabricate, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; clădire casa scării, având un regim de înălţime P+5E, cu suprafaţa construită de 169 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; clădire bloc operator şi fosta policlinică, având un regim de înălţime P+2E, cu suprafaţa construită de 2.440 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă. Clădire Secţia de Recuperare Medicală şi Balneofizioterapie (C9), având un regim de înălţime D+P+E, cu suprafaţa construită de 513 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; clădire post trafo şi grup electrogen (C10), cu suprafaţa construită de 121 mp - regim P; clădire Laborator Medicină Legală şi Morgă (C11), având un regim de înălţime P+2E, cu suprafaţa construită de 220 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; magazie (C1) - cu suprafaţa construită de 245 mp - regim P; depozit de alimente (C2) - cu suprafaţa construită de 84 mp - regim S+P; clădire staţie de oxigen (C3), cu suprafaţa construită de 94 mp - regim P; bazin de apă (C4) de 300 mc şi 5 rezervoare din tablă de diferite capacităţi; clădire centrală termică, atelier mecanic, staţie hidrofoare, staţie compresoare şi crematoriu (C5), cu suprafaţa construită totală de 429 mp - regim P; clădire bloc alimentar şi spălătorie (C7), având un regim de înălţime S+P, cu suprafaţa construită de 646 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; construcţii anexe: clădire punct control poartă, cu suprafaţa construită de 8 mp - regim P; amenajări exterioare, cuprinzând drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton şi zone verzi; garduri şi împrejmuiri. Teren aferent în suprafaţă totală de 24.572 mp. Vecinătăţi: Est - Bd. Revoluţiei, Sud - Bd. Transilvaniei, Vest - Str. Fântânelelor, Nord - Liceul Militar Mihai Viteazul Alba Iulia", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2002", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "52.707.743,99", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 204/2012";
- la poziţia nr. 27, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Secţia de Boli Infecţioase aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr. 20, înscris în C.F. nr. 3083 Alba Iulia, cu nr. top 1908/15/5 şi 1895/1, compus din: clădire spital contagioase, având un regim de înălţime P+2E, cu suprafaţa construită de 571,88 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; garduri şi împrejmuiri. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.503 mp. Vecinătăţi: Est - str. Decebal, Sud - imobil proprietate privată, Vest - şanţurile Cetăţii Alba Iulia, Nord - imobil proprietate privată", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2007", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.869.163,50", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012, nr. 110/2012 şi nr. 204/2012";
- la poziţia nr. 29, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Policlinica Judeţeană aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod nr. 2, înscris în C.F. nr. 78129 Alba Iulia, nr. top. 3665/2/1, 3665/1/2, 3665/4/2, 3666/1/2, 3666/2/1/1 şi 3665/3/2/1, format din clădire, având un regim de înălţime P+4E, cu suprafaţa construită de 758 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă şi teren aferent în suprafaţă totală de 2.124 mp. Sediul policlinicii cuprinde suprafeţele utile, corespunzătoare parterului şi etajelor I şi II, în cotă de 3/5 părţi din întreaga clădire, după cum urmează: parterul, cu suprafaţa utilă totală de 25,85 mp, respectiv cabinetele nr. 12, cu suprafaţa utilă de 19,54 mp, şi nr. 22, cu suprafaţa utilă de 6,31 mp; etajul I+II, cu suprafaţa utilă totală de 1.103,06 mp. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.138,60 mp. Vecinătăţi: Est - str. Al. Vaida Voievod, Sud - imobil proprietate privată, Vest - imobil proprietate privată, Nord - str. 1 Decembrie", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2002", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4.737.889,20", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 31, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care a funcţionat Dispensarul de Geriatrie Alba Iulia şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr. 8, înscris în C.F. nr. 78134 Alba Iulia, cu nr. top 2014/7/1/a, 2014/7/1/b şi 2014/7/2 format din: clădire, având un regim de înălţime S+P+1E, cu suprafaţa construită de 159 mp şi suprafaţa utilă totală de 214,18 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.428 mp. Vecinătăţi: Est - str. Lucian Blaga, Sud - imobil proprietate privată. Vest - imobil proprietate privată, Nord - imobil proprietate privată", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.041.264,25", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 32, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Dispensarul TBC aparţinător Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Crişanei nr. 1, înscris în C.F. nr. 32924 Alba Iulia, nr. top. 1655/2/1/1/2, 1656/2/1/1/2, 1655/2/1/1/3, 1656/2/1/1/3, 1655/2/1/1/1/b, 1656/2/1/1/1/b, 1655/2/1/1/2/1 şi 1656/1/1/1/2/1, format din: clădire dispensar, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 407 mp, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din plăci prefabricate din beton şi acoperiş tip terasă. Suprafaţa utilă totală este de 314,53 mp, din care: 94,77 mp - la parter şi 219,76 mp - la etaj. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.169 mp. Vecinătăţi: Est - proprietar particular, Sud - Str. Crişanei, Vest - drum, Nord - proprietar particular", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.416.106,83", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 34, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care a funcţionat Secţia de Neurologie şi Psihiatrie aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Unirii nr. 1-3, înscris în C.F. nr. 84194 Alba Iulia, cu nr. cad. 84194, 84194-C1, 84194-C2, 84194-C3, 84194-C4, 84194-C6, 84194-C7, compus din: clădire birou internări, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 552 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; clădire Secţie Neurologie, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 1.544 mp, cuprinzând 36 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; clădire Secţie Psihiatrie, având un regim de înălţime S+P+1E, cu suprafaţa construită de 99 mp, cuprinzând 35 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; morgă, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 68 mp, 1 încăpere, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; clădire sediul administrativ, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 258 mp, cuprinzând 13 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; clădire club, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 169 mp, cuprinzând 7 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; clădire centrală termică, cu suprafaţa construită de 8 mp - regim P; împrejmuiri - din zidărie în lungime de 143,50 m. Teren aferent în suprafaţă totală de 17.870 mp, compus din curte şi grădină. Vecinătăţi: Est - imobile proprietate privată şi fostul Centru de Primire a Copilului Alba Iulia, Sud - Str. Unirii, Vest - şanţ Cetate Alba Iulia, Nord - teren proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia", coloana nr. 4 va avea, în ordinea alineatelor, următorul cuprins: "1989; 1860; 1732; 1986; 1860; 1986; 1985", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "10.277.069,41", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 35, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Imobil în care îşi are sediul Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 83, înscris în C.F. nr. 31339 Alba Iulia, sub nr. ord. A+1,4, cu nr. top. 2900/2, 2904/2, 2905/2/2 şi 2906/2, compus din: clădire sediu ambulanţă, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 251,82 mp, cuprinzând 12 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; clădire birouri contabilitate, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 63,95 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; clădire garaje şi atelier mecanic, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 630,17 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; clădire garaje, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 390 mp, cuprinzând 11 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şarpantă de lemn şi acoperiş din tablă; clădire centrală termică, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 50 mp, cuprinzând 2 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; rampă de spălare şi degresare, realizată din beton armat, în suprafaţă construită de 45 mp; rampă de 7 tone, realizată din metal, în suprafaţă construită 28 mp; rezervoare cilindrice, 2 rezervoare construite din tablă de oţel, fiecare având o capacitate de 5.000 litri. Teren aferent în suprafaţă totală de 4.349 mp. Vecinătăţi: Est - Str. Mesteacănului, Sud - Str. Luceafărului, Vest - ansamblu de locuinţe, Nord - Calea Moţilor", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "1974", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "3.026.131,04", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "3.298.568,85", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.077.441,56", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4.743.594,75", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012, nr. 203/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "5.184.508,46", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.952.225,87", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 42, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "11.524.857,30", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "8.240.982,46", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "6.289.530,06", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "46.964.225,29", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "6.658.486,87", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013;
- la poziţia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4.361.233,30", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 48, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "12.415.382,15", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "8.585.334,85", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "5.644.826,37", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "5.694.653,98", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 52, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "DJ 107 G: DJ107D (Ocna Mureş)- Noşlac-Căptalan-Copand-Stâna de Mureş-Găbud-lim. jud. Mureş", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "poz. km: 0+000-3+909, drumul comunal DC 248 aflat în domeniul public al oraşului Ocna Mureş - lungime: 3,909 km; poz. km: 3+909-19+200, drum judeţean aflat în domeniul public al judeţului Alba; lungime totală drum DJ 107 G: 19,200 km", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "5.464.231,61", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012, nr. 150/2013 şi 154/2013";
- la poziţia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "10.119.258,59", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "13.277.720,13", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "11.643.723,79", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "27.496.830,24", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.171.998,18", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "2.257.778,51", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "2.771.226,40", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "3.493.150,50", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.144.485,63", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "5.054.724,91", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "6.055.558,23", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "2.863.016,81", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.064.053,43", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "8.084.462,49", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "7.106.393,70", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "2.157.086,95", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "316.401,26", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.594.498,23", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "2.094.064,27", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.575.000", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "300.000", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 75, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "600.000", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 76, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "5.377.632,27", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 77, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "252.274,15", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 78, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.269.119,18", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 79, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "DJ 750B: Vadu Moţilor (DN 75)- Burzeşti-Poiana Vadului-Făgetu de Sus-Duduieni-Păsteşti", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "poz. km: 0+000-8+000; poz. km: 0+000-2 + 500 tronson din drumul comunal DC137 aflat în domeniul public al comunei Poiana Vadului; lungimea: 10,500 km", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "3.724.588,89", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002, Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/2010, Hotărârii Guvernului nr. 194/2010 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 80, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "16.628.147,20", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 10/2012, nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 82, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "10.004,44", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 83, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "622.104,87", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 84, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "DJ 750G: DN 75-Ocoliş-Runc-Lunca Largă", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "poz. km: 0+000-4+000; poz. km: 0+000-1+000 tronson din drumul comunal DC184 aflat în domeniul public al comunei Ocoliş; lungimea: 5,000 km", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.793.320,57", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 226/2010, nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 85, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "5.469.838,79", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "420.548,76", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 150/2013";
- la poziţia nr. 90, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Teren pentru depozitare materiale de întreţinere drumuri. Suprafaţa: 847,50 mp. Vecinătăţi: est - fostul DJ 108, km 59+050, sud - teren proprietate privată, vest - teren proprietate privată, nord - teren proprietate privată", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "138,44", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 91, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "54,05", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 92, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Situată în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba. Construcţie din beton armat înglobată în corpul barajului de acumulare Petreşti, constituită din deznisipator, conducte metalice, sorburi şi vane de manevră şi conducte din tuburi SENTAB, având lungimea de 1.200 m", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "935.733,51", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 93, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Construcţie şi teren aferent Staţiei de pompare apă brută Petreşti Q = 950 l/s", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în zona «La cazarmă», compus din: clădirea staţiei de pompare apă brută, cu căminele, instalaţiile hidraulice şi agregatele de pompare aferente. Teren aferent, în suprafaţă totală de 4.211 mp, din care construit 173 mp. Debit Q = 950 l/s", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "447.339,83", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 147/2013";
- la poziţia nr. 94, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Face legătura între Staţia de pompare apă brută Petreşti şi Staţia de tratare a apei Petreşti, având lungimea de 1.250 m şi fiind realizată din tuburi PREMO cu diametrul nominal de 1.000 mm. Suprafaţa totală construită este de 18 mp.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "529.377,85", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 95, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei Petreşti Q = 870 l/s", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în zona «La cazarmă», înscris în C.F. nr. 71288, cu nr. cad. 71288 şi 71288 C1-C14, compus din: staţie de filtrare, pavilion exploatare, 2 decantoare radiale, 2 bazine, camera de reacţie, 2 cămine vană, staţie de reactivi, bazin de dizolvare sulfat de aluminiu, depozit sulfat de aluminiu, staţie de clorinare şi cabină poartă. Debit Q = 870 l/s. Teren aferent, în suprafaţă totală de 17.157 mp, din care construit 5.401 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4.806.644,76", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 8/2013";
- la poziţia nr. 96, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Conductă de aducţiune Staţie de tratare Petreşti-Alba Iulia, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Face legătura între Staţia de tratare a apei Petreşti şi podul peste râul Mureş, de la intrarea în municipiul Alba Iulia, având lungimea totală de 17.003 m şi diametrul nominal de 1.000 mm, din care: conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 6.502 m; conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 10.501 m. Suprafaţa totală construită este de 210 mp.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4.398.648,11", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 97, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Traversare pod peste râul Mureş", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Construcţii - masive de ancoraj - având infrastructura din beton armat şi suprastructura din elemente metalice, care susţin conducta de aducţiune Staţie de tratare Petreşti-Alba Iulia pe o lungime de 270 m", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "5.977.325,17", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 98, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Conductă de legătură între ramificaţia Partoş-Hoherie şi rezervoarele municipiului Alba Iulia, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Face legătura între ramificaţia Partoş-Hoherie şi rezervoarele municipiului Alba Iulia, având lungimea totală de 1.700 m şi diametrul nominal de 800 mm, din care: conductă de legătură realizată din tuburi de oţel, în lungime de 450 m; conductă de legătură realizată din tuburi PREMO, în lungime de 1.250 m. Suprafaţa totală construită este de 75 mp.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "346.638,64", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 99, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Conductă de aducţiune Alba Iulia - Staţia de repompare Galda de Jos, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Face legătura între ramificaţia Partoş-Hoherie şi Staţia de repompare Galda de Jos, având lungimea de 17.435 m şi fiind realizată din tuburi de oţel cu diametrul nominal de 800 mm. Suprafaţa totală construită este de 180 mp.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "3.194.359,53", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 8/2013";
- la poziţia nr. 100, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Construcţii şi teren aferent Staţiei de repompare Galda de Jos", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil situat în extravilanul comunei Galda de Jos, judeţul Alba, în zona «La păşune», compus din: staţia de repompare - cu instalaţiile hidraulice şi agregatele de pompare aferente, staţia de clorinare şi clădirea de birouri edificată în regim P+1. Teren aferent, în suprafaţă totală de 3.165 mp, din care construit 287 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "412.273,60", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 113/2013";
- la poziţia nr. 101, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Conductă de aducţiune Staţie de repompare Galda de Jos - rezervoarele oraşului Teiuş, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Face legătura între Staţia de repompare Galda de Jos şi rezervoarele oraşului Teiuş, având lungimea totală de 3.392 m şi diametrul nominal de 300 mm, din care: conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 1.282 m; conductă de aducţiune realizată din tuburi de azbociment, în lungime de 2.110 m. Suprafaţa totală construită este de 18 mp.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "688.270,60", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 102, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Conductă de aducţiune Staţie de repompare Galda de Jos - rezervoarele municipiului Blaj, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Face legătura între Staţia de repompare Galda de Jos şi rezervoarele municipiului Blaj, având lungimea totală de 21.914 m şi diametrul nominal de 600 mm, din care: conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 12.911 m; conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 9.003 m. Suprafaţa totală construită este de 240 mp.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4.422.478,13", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 103, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Conductă de aducţiune Staţie de repompare Galda de Jos - rezervoarele oraşului Aiud, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Face legătura între Staţia de repompare Galda de Jos şi rezervoarele oraşului Aiud, având lungimea totală de 17.825 m şi diametrul nominal de 600 mm, din care: conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 9.437 m; conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 8.388 m. Suprafaţa totală construită este de 95 mp.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "3.614.713,11", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012 şi nr. 8/2013";
- la poziţia nr. 104, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Teren aferent fostei Captări apă puţuri forate Bărăbanţ", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat în lunca râului Mureş, zona Bărăbanţ, înscris în C.F. nr. 82215 Alba Iulia, cu nr. cad. 82215, în C.F. nr. 82713 Alba Iulia, cu nr. cad. 82713 şi în C.F. nr. 82530 Alba Iulia, cu nr. cad. 82530, în suprafaţă totală de 24.405 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "139.938,10", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2011 şi nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 105, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Teren aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat pe malul drept al râului Ampoi, zona Bărăbanţ, înscris în C.F. nr. 82900 Alba Iulia, cu nr. cad. 82900, în C.F. nr. 82536 Alba Iulia, cu nr. cad. 82536, în C.F. nr. 82479 Alba Iulia, cu nr. cad. 82479 şi în C.F. nr. 82216 Alba Iulia, cu nr. cad. 82216, în suprafaţă totală de 10.615 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "60.866,34", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2011 şi nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 106, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Teren aferent fostei Captări apă puţuri forate Pâclişa", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Teren, situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, amplasat pe malul drept al râului Mureş, zona Pâclişa, înscris în C.F. nr. 82768 Alba Iulia, cu nr. cad. 82768, în suprafaţă de 6.842 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "26.154,65", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 15/2009 şi nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 108, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Conductă de aducţiune între rezervoarele oraşului Aiud şi Staţia de repompare Ocna Mureş, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Face legătura între rezervoarele oraşului Aiud şi Staţia de pompare Ocna Mureş, având lungimea totală de 19.200 m şi diametrul nominal de 400 mm, din care: conductă de aducţiune realizată din tuburi de oţel, în lungime de 17.200 m; conductă de aducţiune realizată din tuburi PREMO, în lungime de 2.000 m. Suprafaţa totală construită este de 156 mp.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "695.274,83", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 109, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Captare apă brută de la Centrala Hidroelectrică Săsciori Q = 2.000 l/s", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Priză de apă, situată în comuna Săsciori, judeţul Alba, pe galeria de fugă a Centralei Hidroelectrice Săsciori. Debit Q = 2.000 l/s", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "598.237,71", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 110, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Aducţiune apă brută de la Captarea Centralei Hidroelectrice Săsciori până la Staţia de tratare a apei Petreşti şi până la Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Situată pe raza comunei Săsciori, judeţul Alba, conducta de aducţiune este realizată din tuburi de oţel cu diametrul nominal de 1.200 mm, având lungimea totală de 9.277 m. Suprafaţa totală construită este de 260 mp.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4.350.536,41", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 111, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Conductă de legătură între ramificaţia Partoş-Hoherie şi rezervoarele municipiului Alba Iulia, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Face legătura între ramificaţia Partoş-Hoherie şi rezervoarele municipiului Alba Iulia, având lungimea totală de 3.117 m şi diametrul nominal cuprins între 600 mm şi 800 mm, realizată din tuburi de oţel. Suprafaţa totală construită este de 60 mp.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.008.059,97", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
- la poziţia nr. 112, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.570,18", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2012";
c)după poziţia nr. 114 se introduc 86 de noi poziţii, poziţiile nr. 115-200, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXĂ: COMPLETĂRI a inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

115.

1.8.8.

Staţie de reactivi Mihoeşti-Câmpeni

Imobil situat în vecinătatea drumului naţional DN 75, între localităţile Câmpeni şi Mihoeşti, judeţul Alba, compus din: clădirea staţiei de reactivi, cu instalaţiile aferente.

Suprafaţa construită este de 184 mp.

1984

1.267.286,10

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

116.

1.8.8.

Staţie de filtrare Mihoeşti-Câmpeni

Imobil situat în vecinătatea drumului naţional DN 75, între localităţile Câmpeni şi Mihoeşti, judeţul Alba, compus din: clădirea staţiei de filtrare şi pavilion tehnic, cu instalaţiile aferente.

Suprafaţa construită este de 258 mp.

1984

3.255.794,49

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002, nr. 59/2012 şi nr. 87/2013

117.

1.8.6.

Conductă de alimentare cu apă a localităţii Roşia Montană

Conductă de alimentare cu apă a localităţii Roşia Montană, judeţul Alba, cu diametrul nominal cuprins între 400 mm şi 600 mm, realizată din tuburi de oţel, care face legătura între Staţia de pompare Gura Roşiei şi localitatea Roşia Montană.

1984

7.302.258,76

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

118.

1.8.6.

Conductă de alimentare cu apă a localităţii Muşca

Conductă de alimentare cu apă a localităţii Muşca, judeţul Alba, cu diametrul nominal de 400 mm, realizată din tuburi de oţel, care face legătura între Staţia de pompare Gura Roşiei şi localitatea Muşca.

1984

1.479,01

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

119.

1.8.1.1.

Rezervor înmagazinare apă potabilă Câmpeni şi terenul aferent

Imobil situat în oraşul Câmpeni, str. Horea-Muncel, judeţul Alba, compus din: rezervor înmagazinare apă potabilă, având capacitatea 2.500 mc. Teren aferent, în suprafaţă de 3.170 mp.

1985

478.389,83

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

120.

1.8.12.

Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Gura Roşiei

Imobil situat în extravilanul localităţii Gura Roşiei, judeţul Alba, compus din: staţia de pompare, cu instalaţiile hidraulice şi agregatele de pompare aferente. Teren aferent, în suprafaţă totală de 1.895 mp.

1985

13.119,30

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

121.

1.8.6.

Conductă de aducţiune între Staţia de pompare Gura Roşiei şi rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Câmpeni şi Abrud

Conductă de aducţiune care face legătura între Staţia de pompare Gura Roşiei şi rezervoarele de înmagazinare a apei potabile din oraşul Câmpeni, respectiv oraşul Abrud. Conducta are o lungime de 12.000 ml, un diametru nominal de 400 mm şi este realizată din tuburi de oţel.

1985

4.481.398,67

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

122.

1.8.12.

Construcţie şi teren aferent Staţiei de pompare Noşlac

Imobil situat pe malul stâng al râului Mureş, la limita dintre teritoriul oraşului Ocna Mureş şi cel al comunei Noşlac, compus din: clădirea staţiei de pompare, construcţie în regim S+P, realizată din cărămidă, cu fundaţii din beton, având 4 încăperi, precum şi instalaţiile hidraulice şi agregatele de pompare. Teren aferent, în suprafaţă totală de 8.227 mp, din care construit 200 mp. Vecinătăţi: nord: râul Mureş, est-vest-sud: proprietăţi particulare.

1960

22.454,89

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

123.

1.8.6.

Conductă de aducţiune Noşlac

Face legătura dintre drenul pentru alimentare cu apă potabilă a localităţii Lunca Mureş şi rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Uioara de Sus, prin Staţia de pompare Noşlac. Conducta are o lungime de 6.412 m, un diametru nominal de 250 mm şi este realizată din tuburi de oţel.

1960

2.533,41

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

124.

1.8.12.

Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Ocna Mureş

Imobil situat în intravilanul comunei Unirea, judeţul Alba, pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ 107D, la 200 m faţă de podul peste râul Mureş, compus din:

- staţia de pompe: 2 construcţii în regim D+P, cu suprafaţa totală construită de 50 mp, realizate din cărămidă şi fundaţii de beton; debit Q = 100 l/s;

- staţia de clorinare: construcţie în regim P, cu suprafaţa construită de 30 mp, realizată din cărămidă şi fundaţii de beton;

- magazie: construcţie în regim P, cu suprafaţa construită de 74 mp, realizată din cărămidă şi fundaţii de beton;

- bazine, cămine de vizitare şi o construcţie anexă.

Teren aferent, în suprafaţă totală de 7.893 mp, din care total construit de 206 mp.

Vecinătăţi: nord-est-vest-sud: proprietăţi particulare.

1988

170.542,78

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002, nr. 59/2012 şi nr. 115/2013

125.

1.8.6.

Reţea refulare rezervor Uioara de Jos

Face legătura între Staţia de pompare Ocna Mureş şi rezervorul de înmagazinare apă potabilă Uioara de Jos. Conducta are o lungime de 2.400 m, un diametru nominal de 400 mm şi este realizată din tuburi de oţel.

1989

93.364,31

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

126.

1.8.1.1.

Rezervoare înmagazinare apă potabilă Uioara de Sus şi terenul aferent

Imobil situat în localitatea Uioara de Sus, judeţul Alba, compus din 2 bazine semiîngropate, realizate din beton armat, cu capacitatea de 2.300 mc.

Teren aferent, în suprafaţă totală de 4.818 mp, din care construit 480 mp. Vecinătăţi: nord şi vest: drumuri vicinale, est şi sud: proprietăţi particulare.

1960

43.982,98

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

127.

1.8.1.1.

Rezervor înmagazinare apă potabilă Uioara de Jos şi terenul aferent

Imobil situat în localitatea Uioara de Jos, judeţul Alba, compus dintr-un bazin semiîngropat, realizat din beton armat, cu capacitatea de 1.000 mc.

Teren aferent, în suprafaţă totală de 2.391 mp, din care construit 120 mp. Vecinătăţi: nord-est-vest-sud: proprietăţi particulare.

1988

46.970,49

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

128.

1.8.6.

Conductă aducţiune rezervoare Uioara de Sus

Face legătura între Staţia de pompare Ocna Mureş şi rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Uioara de Sus. Conducta are o lungime de 2.360 m, un diametru nominal de 400 mm şi este realizată din tuburi de oţel.

2002

493.528,24

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 şi nr. 59/2012

129.

1.6.2.

Imobil în care îşi are sediul Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 74166 Aiud, cu nr. cadastral 74166, 74166-C1, 74166-C2, 74166-C3, 74166- C4, 74166-C5, 74166-C6, 74166-C7, 74166-C8, 74166- C9, 74166-C10, 74166-C11, 74166-C12, 74166-C13, 74166- C14 şi 74166-C15, compus din:

- pavilion central - Sanatoriu TBC, construcţie în regim S+P+2E, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, tablă zincată şi eternit. Suprafaţă construită: 1.548 mp;

- centrală termică, construcţie în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat şi acoperiş tip terasă. Suprafaţă construită: 139 mp;

- casă de locuit, construcţie în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din lemn, şarpantă de lemn şi învelitoare din eternit. Suprafaţă construită: 35 mp;

- casă poartă - construcţie în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă. Suprafaţă construită: 23 mp;

- anexe gospodăreşti: coteţ porci cu 4 boxe, adăpost porci cu 10 boxe, casă pentru fiert lătură, şură, grajd, construcţii anexe, în suprafaţă totală construită de 385 mp;

- seră de flori, construcţie în regim P, realizată din cadre metalice şi sticlă. Suprafaţă construită 140 mp;

- pivniţă pentru zarzavat, construită din beton armat, în suprafaţă construită de 29 mp;

- pivniţă construită din beton în suprafaţă de 75 mp;

- conducte canalizare;

- fântână din beton, de 11 m adâncime;

- gard din stâlpi de beton şi grilaj de sârmă, la str. Ecaterina Varga, L = 186 m, l = 0,35 m;

- gard din stâlpi de beton şi plasă de sârmă (la est) L = 224 m;

- gard din stâlpi de beton şi plasă de sârmă situat între parc şi grădină, L = 15 m, l = 1,80 m;

- gard din plăci şi stâlpi de beton, pentru partea de sud, L= 153 m, l = 1,80 m;

- gard din stâlpi beton şi sârmă împletită pentru sera de flori, L = 100 m;

- gard din stâlpi beton şi plasă de sârmă, pentru grajd, boxe porci şi livadă, L = 90 m, l = 1,5 m;

- gard prefabricate din beton;

- gard din stâlpi beton şi sârmă împletită pentru puţul biologic, L = 100 m;

- clădire Dispensar TBC - construcţie în regim P, cu fundaţii din beton continue sub ziduri, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având 20 de încăperi. Suprafaţă construită: 220 mp.

Teren aferent în suprafaţa totală de 39.526 mp, din care curţi-construcţii în suprafaţă de 19.245 mp şi fâneţe în suprafaţă de 20.281 mp.

Vecinătăţi:

Est - imobil proprietate privată;

Nord - str. Ecaterina Varga;

Vest - imobil proprietate privată;

Sud - Str. Ostaşilor.

2002

5.209.817,40

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 867/2002 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 57/2003, nr. 124/2009, nr. 194/2009, nr. 59/2012 şi nr. 10/2013

130.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Centrul de plasament de tip familial Teiuş şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în oraşul Teiuş, Str. Clujului nr. 141, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 459 Teiuş, identificat cu nr. top. 1747/1/1/2, 1748/1/1/2, 1749/1/1/2, 1750/1/1/2, 1751/1/1/2, compus din clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă.

Teren aferent în suprafaţă totală de 681 mp, din care teren construit 118 mp.

Vecinătăţi:

Est - Str. Clujului;

Nord - drum vicinal;

Vest - teren arabil proprietate privată;

Sud - proprietate privată.

2003

51.683,23

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 57/2003 şi nr. 59/2012

131.

1.6.2.

Imobil în care îşi are sediul Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Bucureşti nr. 16, înscris în C.F. nr. 31447 Alba Iulia, cu nr. top. 1243/4, compus din 3 corpuri de clădire:

- corp I - clădire edificată în regim P+1, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă şi plăci ondulate, având suprafaţa utilă totală de 372,80 mp;

- corp II - clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, cu o încăpere, având suprafaţa utilă de 28,29 mp;

- corp III - clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, cu două încăperi, având suprafaţa utilă totală de 19,56 mp.

Teren aferent în suprafaţă totală de 697 mp, din care teren construit 441 mp.

Vecinătăţi:

Sud - Laborator sanitar antiepidemic, drum de acces şi garaje;

Est - proprietate privată;

Vest - proprietate privată;

Nord - proprietate privată.

2003

501.765,19

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 57/2003 şi nr. 59/2012

132.

1.6.4.

Imobil în care îşi are sediul Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Al. Ioan Cuza (fostă Clujului) nr. 4, înscris în C.F. nr. 81087 Alba Iulia, cu nr. cad. 81087, 81087- C1, 81087-C2, 81087-C3 şi 81087-C4, compus din:

- atelier nr. 5, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 46,23 mp;

- birouri sediu (Arhiva + Sala de şedinţe), cu suprafaţa utilă de 58 mp, situate la etajul I al clădirii, edificată în regim P+2, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă;

- magazie, cu suprafaţa construită de 160,24 mp, situată la parterul clădirii, edificată în regim P+2, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă;

- căsuţă, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 23,20 mp;

- magazie şopron, edificată în regim P, având pereţii din plasă de sârmă împletită şi acoperişul din ferme metalice, acoperite cu plăci de azbociment, în suprafaţă construită de 65,32 mp.

Vecinătăţi:

Sud - S.C. SEMROM - S.A.;

Est - S.C. SCOLAROM - S.A.;

Vest - S.C. UNISEM - S.A.;

Nord - str. Al. Ioan Cuza.

2003

239.955,82

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 100/2003 şi nr. 59/2012

133.

1.6.4.

Imobil în care funcţionează Punctul de lucru Benic al Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în satul Benic, comuna Galda de Jos, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 72390 Galda, provenit din conversia C.F. nr. 1518 Benic, cu nr. top. nou 60/1, compus din:

- magazie, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat şi acoperiş tip terasă, având suprafaţa construită 112 mp.

Teren aferent în suprafaţă totală de 1.058 mp, din care teren construit 112 mp.

Vecinătăţi:

Sud - drum comunal;

Est - proprietate privată;

Vest - proprietate privată;

Nord - proprietate privată.

2003

52.751,21

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 100/2003, nr. 59/2012 şi nr. 114/2013

134.

1.6.4.

Imobil în care funcţionează Centrul Blaj al Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba

Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, str. Mihail Kogălniceanu nr. 46, judeţul Alba, compus din:

- magazia de pesticide, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 128 mp.

Vecinătăţi:

Sud - C.F.R.;

Est - proprietate privată;

Vest - S.C. PETROM - S.A.;

Nord - str. Mihail Kogălniceanu.

2003

108.844,09

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 100/2003 şi nr. 59/2012

135.

1.6.4.

Imobil în care funcţionează Centrul Aiud al Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, Str. Transilvaniei nr. 171, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 3778 Aiud, cu nr. top. 1713/3/2/2/2/1, 1713/3/2/2/3 şi 1713/3/2/2/4, compus din:

- magazie + birouri, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 156 mp;

- garaj, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 50 mp;

- atelier, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 25 mp;

- depozit carburanţi, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 30 mp.

- total suprafaţă construită: 261 mp

Teren aferent în suprafaţă totală de 895 mp, din care teren construit în suprafaţă totală de 261 mp.

Vecinătăţi:

Sud - Str. Transilvaniei;

Est - proprietate privată;

Vest - proprietate privată;

Nord - proprietate privată.

2003

175.554,49

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 100/2003 şi nr. 59/2012

136.

1.6.4.

Imobil în care funcţionează Centrul Sebeş al Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba

Imobil situat administrativ în municipiul Sebeş, Str. Progresului nr. 91, judeţul Alba, compus din:

- magazie + birouri, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 285 mp;

- depozit carburanţi, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 15 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate privată;

Est - Str. Progresului;

Vest - proprietate privată;

Nord - Direcţia sanitar-veterinară.

2003

87.580,86

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 100/2003 şi nr. 59/2012

137.

1.6.4.

Imobil în care funcţionează Centrul Abrud al Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Avram Iancu nr. 1A, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 72756 Abrud cu nr. cad. 72756 şi 72756-C1 şi nr. top. 2887/1/2/1, compus din:

- magazie + birouri (corp A), clădire edificată în regim P+M, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 107 mp.

Teren aferent - curte în suprafaţă de 124 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate privată;

Est - proprietate privată;

Vest - Spitalul Orăşenesc Abrud;

Nord - Romsilva (pădure).

2003

260.806,70

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 100/2003 şi nr. 59/2012

138.

 

Teren aferent Staţiei de tratare a apei Mihoeşti-Câmpeni

Teren construibil, situat în vecinătatea drumului naţional DN 75, între localităţile Câmpeni şi Mihoeşti, judeţul Alba. Înscris în C.F. nr. 3907 Câmpeni, sub nr. ord A + 2, cu nr. top. 632/1/2/2, aferent Staţiei de tratare a apei Mihoeşti-Câmpeni.

Suprafaţa totală este de 17.537,41 mp.

2003

89.386,12

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 158/2003 şi nr. 59/2012

139.

1.7.1.2.

Echipamente şi instalaţii pentru alimentarea cu energie electrică a Staţiei de pompe Mihoeşti-Câmpeni

Cuprind:

- celulă 20 KV;

- celulă 0,4 KV;

- transformatoare 20/04 KV;

- linia electrică Sohodol-Avram Iancu.

1984

217.558,34

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 158/2003 şi nr. 59/2012

140.

1.7.1.2.

Echipamente şi instalaţii aferente a Staţiei de tratare a apei Mihoeşti-Câmpeni

Cuprind:

- electropompe Vogel;

- aparatură de laborator;

- utilaje şi echipamente aferente staţiei de tratare;

- gospodărie electrică.

2004 2009

156.545,49

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 128/2004 şi nr. 59/2012

141.

1.6.4.

Imobil în care îşi are sediul Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu nr. 14, înscris în C.F. nr. 20579 Alba Iulia, cu nr. top. 866/2/XXXVII şi în C.F. nr. 21632 Alba Iulia, cu nr. top. 866/3/VI, compus din:

- apartamentul nr. 37, situat la S + P + M în blocul A1a cu 10 etaje. Suprafaţa utilă totală este de 1.651 mp şi deţine 324/892 cotă parte de teren şi 35,05/100 părţi din bunurile comune indivize;

- apartamentul nr. 6, situat la parter în blocul A1b cu 10 etaje. Suprafaţa utilă este de 54 mp şi deţine 12/132 cotă parte de teren şi 9,26/100 părţi din bunurile comune indivize.

Teren aferent în suprafaţă totală de 336 mp.

Vecinătăţi:

Sud - sediu de bancă;

Est - proprietăţi private;

Vest - piaţa Iuliu Maniu;

Nord - str. Avram Iancu.

2004

2.016.714,46

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 109/2004 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 54/2004 şi nr. 59/2012

142.

1.8.6.

Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel

Q = 1.000 l/s

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în localitatea Sebeşel, compus din: staţie de filtre cu instalaţiile şi utilajele aferente, pavilion de exploatare, trei decantoare radiale, staţie de reactivi şi clorinare, bazine de stocare şi dizolvare, depozite, atelier şi magazie. Debit Q = 1.000 l/s. Terenul aferent, în suprafaţă totală de 33.541 mp, se compune din:

- incinta staţiei, în suprafaţă de 24.408 mp, înscris în C.F. nr. 70509 Săsciori cu nr. cadastral 70509, pe care sunt edificate 12 clădiri având suprafaţa totală construită de 5.250 mp;

- drum de acces, în suprafaţă de 5.802 mp, înscris în C.F. nr. 70488 Săsciori cu nr. cadastral 70488;

- teren pentru tratarea nămolurilor, în suprafaţă de 3.331 mp, înscris în C.F. nr. 70487 Săsciori cu nr. cadastral 70487.

2004

5.234.886,13

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 128/2004, nr. 24/2012, nr. 59/2012 şi nr. 112/2013

143.

1.8.6.

Conductă de aducţiune Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel-Alba Iulia, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)

Face legătura între Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel şi ramificaţia Partoş-Hoherie, având lungimea totală de 17.141 m şi diametrul nominal de 1.200 mm, fiind realizată din tuburi de oţel.

2004

2.533.729,59

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 128/2004 şi nr. 59/2012

144.

1.8.6.

Conductă de aducţiune Alba Iulia - Staţia de pompare Galda de Jos (Staţia de reclorinare), inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)

Face legătura între ramificaţia Partoş-Hoherie şi Staţia de reclorinare din cadrul Staţiei de repompare Galda de Jos. Staţia de reclorinare dispune de o instalaţie de măsurare a debitelor pe conductele de aducţiune spre Blaj, Aiud şi Teiuş.

2004

11.616.356,01

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 128/2004, nr. 24/2012 şi nr. 59/2012

145.

1.6.2.

Imobil în care a funcţionat Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Cuza Vodă nr. 9, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 1335 Abrud, cu nr. top. 876/1, 876/2, 877, 878 şi 925 şi în C.F. nr. 894 Abrud cu nr. top. 879, 880, 923 şi 924, compus din:

- clădire pavilion medical, clădire cu 17 încăperi, edificată în regim P + 1, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 320,02 mp;

- clădire morgă, clădire cu 2 încăperi, edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din plăci de azbociment, având suprafaţa construită de 40,17 mp;

- clădire pavilion asistaţi, clădire cu 19 încăperi, edificată în regim P + 1, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 190,25 mp;

- centrala termică, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şi acoperiş tip terasă, având suprafaţa construită de 19,79 mp;

- spălătorie + garaj, clădire cu 6 încăperi, edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 146,84 mp.

Teren aferent în suprafaţă totală de 2.119,89 mp, din care construit în suprafaţă totală de 737,09 mp.

Vecinătăţi:

Sud - Str. Tăbăcarilor;

Est - proprietăţi particulare;

Vest - str. M. Kogălniceanu;

Nord - str. Cuza Vodă.

 

 

 

 

 

 

1912

 

 

 

 

 

1980

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

1999

262.315,54

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2006, nr. 7/2007, nr. 33/2007, nr. 34/2007, nr. 59/2012 şi nr. 156/2012

146.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în satul Gârbova, str. Ion Creangă nr. 473, comuna Gârbova, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 4633 Gârbova, cu nr. cad. 379, nr. top. 421/3, compus din:

- clădire centru, construcţie cu 24 de încăperi, edificată în regim P+1, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 393 mp;

- bloc alimentar (cantină), construcţie edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 125 mp;

- garaj, clădire edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, planşeu din beton armat, şi acoperiş tip terasă, având suprafaţa construită de 44 mp.

Teren aferent în suprafaţă totală de 1.141 mp, din care construit în suprafaţă totală de 562 mp.

Vecinătăţi:

Sud - str. Ion Creangă;

Est - proprietăţi particulare;

Vest - drum;

Nord - Valea Gârbovei.

1937

1.399.356,35

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2006, nr. 33/2007 şi nr. 59/2012

147.

1.6.2.

Clădire anexă a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în satul Gârbova, str. Ion Creangă nr. 497, comuna Gârbova, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 151 Gârbova, cu nr. top. 421/2, compus din:

- clădire anexă (cămin dezafectat), construcţie cu 5 încăperi, edificată în regim P, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă.

Teren aferent în suprafaţă de 470 mp.

Vecinătăţi:

Sud - str. Ion Creangă;

Est - grădiniţă;

Vest - proprietăţi particulare;

Nord - Valea Gârbovei.

1926

167.057,52

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2006, nr. 33/2007 şi nr. 59/2012

148.

1.6.2.

Substaţie Ambulanţă Câmpeni şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în incinta Spitalului Orăşenesc Câmpeni, str. Horea nr. 63, înscris în C.F. nr. 4162 Câmpeni, cu nr. top. 305/1/2, cuprinzând o construcţie edificată în regim P+E, cu structura din cadre metalice pe fundaţii izolate din beton armat, planşeu intermediar în soluţie mixtă - tablă cutată şi beton, închideri cu panouri termoizolante de faţadă şi acoperiş din panouri termoizolante. Suprafaţa desfăşurată este de 280 mp, la parter având spaţii pentru 7 maşini de ambulanţă.

Teren aferent în suprafaţă de 350 mp.

Vecinătăţi:

Sud - Spitalul Orăşenesc Câmpeni;

Est - Spitalul Orăşenesc Câmpeni;

Vest - UM 01040;

Nord - Spitalul Orăşenesc Câmpeni.

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

628.682,14

43.798,04

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2006, nr. 196/2011, nr. 10/2012 şi nr. 59/2012

149.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Familial nr. 1 Abrud

Apartament situat administrativ în oraşul Abrud, str. Aleea Parcului, bl. N, sc. 1, ap. 12, et. 3, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 2979 colectivă Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/6/XII.

Are suprafaţa utilă de 79,27 mp şi este compus din: 4 camere, bucătărie, 2 băi, hol, cămară, debara şi balcon.

Vecinătăţi:

Sud - parc;

Est - Str. Plopului;

Vest - grădiniţă;

Nord - str. Aleea Parcului.

2003

48.171,54

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 215/2006 şi nr. 59/2012

150.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Familial nr. 2 Abrud

Apartament situat administrativ în oraşul Abrud, str. Aleea Parcului, bl. L, sc. 3, ap. 14, et. 4, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 3098 individuală Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/12/XIV şi în C.F. nr. 2874 colectivă Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/12.

Are suprafaţa utilă de 72,37 mp şi este compus din: 4 camere, bucătărie, 2 băi, 2 holuri, cămară, debara şi 2 balcoane.

Vecinătăţi:

Sud - Str. Aleea Parcului;

Est - Str. Plopului;

Vest - parc;

Nord - alee.

2003

55.002,24

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 215/2006 şi nr. 59/2012

151.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Familial nr. 3 Abrud

Apartament situat administrativ în oraşul Abrud, str. Aleea Parcului, bl. L, sc. 5, ap. 12, et. 4, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 2877 individuală Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/16/XII şi în C.F. nr. 2872 colectivă Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 2874/a/16.

Are suprafaţa utilă de 75,24 mp şi este compus din: 4 camere, bucătărie, 2 băi, hol, cămară, debara şi 2 balcoane.

Vecinătăţi:

Sud - parc;

Est - Str. Plopului;

Vest - grădiniţă;

Nord - Str. Aleea Parcului.

2003

60.128,19

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 215/2006 şi nr. 59/2012

152.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Familial nr. 4 Alba Iulia

Apartament situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Ampoiului, bl. D4, ap. 4, et. 1, în bloc edificat în regim P+3E, înscris în C.F. nr. 26032 individuală, Alba Iulia, cu nr. top. 1823/10/IV.

Are suprafaţa utilă de 79,24 mp şi este compus din: 4 camere, bucătărie, 2 băi, hol, cămară, debara şi balcon.

Vecinătăţi:

Sud - alee betonată;

Est - dig râul Ampoi;

Vest - alee betonată;

Nord - Bloc D3.

2003

50.200,84

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 215/2006 şi nr. 59/2012

153.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Familial nr. 5 Aiud

Apartament situat administrativ în municipiul Aiud, str. Sergent Haţegan, bl. H1, sc. 1, ap. 15, et. 3, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 6625 Aiud, cu nr. top 283/2/1/XV.

Are suprafaţa utilă de 76,95 mp şi este compus din: 4 camere, bucătărie, baie, baie de serviciu, hol, cămară, debara şi balcon.

Vecinătăţi:

Sud - zonă verde;

Est - str. Sergent Haţegan;

Vest - zonă verde;

Nord - scara 2.

2003

56.710,33

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 215/2006 şi nr. 59/2012

154.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Familial nr. 6 Câmpeni

Apartament situat administrativ în oraşul Câmpeni, Str. Mesteacănului nr. 3, bl. P1, ap. 14, et. 3, în bloc edificat în regim P+4E, înscris în C.F. nr. 2791 individuală Câmpeni, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 283/c/4/XIV şi în C.F. nr. 2757 colectivă Câmpeni, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 283/c/4.

Are suprafaţa utilă de 64,77 mp şi este compus din: 3 camere, bucătărie, 2 băi, hol, cămară, debara şi balcon.

Vecinătăţi:

Sud - magazii, garaje;

Est - centrala termică;

Vest - bloc C1;

Nord - Str. Mesteacănului.

2003

77.115,33

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 215/2006 şi nr. 59/2012

155.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Familial nr. 7 Baia de Arieş

Apartament situat administrativ în oraşul Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, bl. D9, ap. 6, et. 2, în bloc edificat în regim P+3E, înscris în C.F. nr. 1631 individuală Baia de Arieş, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 203/1/5/VI şi în C.F. nr. 1501 colectivă Baia de Arieş, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 203/1/5.

Are suprafaţa utilă de 78,36 mp şi este compus din: 3 camere, bucătărie, 2 băi, hol, cămară, debara, balcon şi pivniţă.

Vecinătăţi:

Sud - Str. Arieşului;

Est - Piaţa Centrală;

Vest - bloc B8;

Nord - str. 22 Decembrie 1989.

2003

58.359,81

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 215/2006 şi nr. 59/2012

156.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Familial nr. 8 - Centrul Maternal "Speranţa" Alba Iulia şi terenul aferent

Situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Crişanei nr. 1, judeţul Alba, înscrise în C.F. colectivă nr. 29287 Alba Iulia cu nr. ord. A+1, 2, 3 şi nr. top. 1655/2/2/1, 1656/2/2/1, constând din bloc cu patru apartamente P+1, în suprafaţă de 140 mp şi nr. top. 1655/2/2/2, 1656/2/2/2, constând din curte în suprafaţă de 36 mp şi nr. top 1655/2/2/3, 1656/2/2/3, constând din curte în suprafaţă de 307 mp, acestea din urmă dobândindu-se în cotă de 1/1 părţi prin cumpărare de sub B9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cuprinde:

- ap. 1 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su = 45,28 mp. Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/I, 1656/2/2/1/I, 1655/2/2/2/I şi 1656/2/2/2/I, având cota de 25/100 părţi din bunuri indivize comune.

- ap. 2 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su = 45 mp. Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/II, 1656/2/2/1/II, 1655/2/2/2/II şi 1656/2/2/2/II, având cota de 25/100 părţi din bunuri indivize comune.

- ap. 3 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su = 45 mp. Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/III, 1656/2/2/1/III, 1655/2/2/2/III şi 1656/2/2/2/III, având cota de 25/100 părţi din bunuri indivize comune.

- ap. 4 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară, Su = 45,01 mp. Înscris în C.F. 29292 Alba Iulia cu nr. top. 1655/2/2/1/IV, 1656/2/2/1/IV, 1655/2/2/2/IV şi 1656/2/2/2/IV, având cota de 25/100 părţi din bunuri indivize comune.

Vecinătăţi:

Est - dispensarul TBC;

Vest - bd. Ferdinand I;

Sud - Str. Crişanei;

Nord - proprietate particulară.

2003

396.344,35

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 215/2006 şi nr. 59/2012

157.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip familial nr. 9 Mănărade

Imobil situat administrativ în satul Mănărade, Str. Principală nr. 76, aparţinător municipiului Blaj, înscris în C.F. 72481 Blaj, cu nr. cadastral 72481-C1, compus din clădire edificată în regim S+P+M, cu:

- subsol, cuprinzând: pivniţă, centrală termică, spălătorie, hol şi depozit;

- parter, cuprinzând: bucătărie, bibliotecă, sufragerie, cameră de recreaţie, cămară, cameră, cameră vizită, 4 holuri, 2 băi, 2 grupuri sociale cu spălător;

- mansardă, cuprinzând: 9 dormitoare, 5 băi, holuri, terasă, balcon şi pod;

Suprafaţa construită la sol Sc = 312 mp. Anexe gospodăreşti cu suprafaţa totală construită de 55,8 mp.

Vecinătăţi:

Est - imobil proprietate privată;

Nord - Drumul Mănărade-Blaj;

Vest - imobil proprietate privată;

Sud - teren agricol proprietate privată.

1997

688.447,98

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 215/2006 şi nr. 59/2012

158.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Familial nr. 10 Oarda de Jos şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia - Oarda de Jos, Str. Dumbrăviţei nr. 58, înscris în C.F. nr. 3080 Oarda de Jos, cu nr. top 2273/1, compus din:

- construcţie nr. 1, edificată în regim S+P, cu suprafaţa utilă de 53,3 mp, cuprinzând: bucătărie, 2 dormitoare, 1 baie, hol, debara, pivniţă şi centrala termică;

- construcţie nr. 2, edificată în regim P, cu suprafaţa utilă de 48,45 mp, cuprinzând: sufragerie, 2 dormitoare, 2 băi şi hol.

Teren aferent în suprafaţă de 1.241 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară;

Est - dig pârâul Oarda şi alee acces carosabil;

Vest - proprietate particulară;

Nord - DJ107C - Str. Dumbrăviţei.

2003

217.485,84

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 215/2006 şi nr. 59/2012

159.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, nr. 376, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 1794 Galda de Jos, cu nr. top. 493/2/2, compus din:

- clădirea nouă, construcţie edificată în regim P+3, cu fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 745 mp;

- anexe gospodăreşti, construcţie edificată în regim P, cu fundaţie din piatră, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 357 mp;

- împrejmuire din plăci de beton.

Teren aferent în suprafaţă de 5.885 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară Albini;

Est - teren Mănăstirea Râmeţ;

Vest - proprietate particulară Albini;

Nord - tarlaua Păşune Deal.

2007

5.094.025,07

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 7/2007 şi nr. 59/2012

160.

 

Pod pe DJ 107 B, localitatea Galtiu

Situat pe DJ 107 B la km 2 + 526 în localitatea Galtiu, judeţul Alba. Traversează Valea Gălzii, fără ocoliri.

Lungime totală 18 m.

Lăţime 8 m.

Înălţime peste etiaj 1,50 m.

2006

1.164.208,93

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 84/2007, nr. 59/2012 şi nr. 150/2013

161.

1.3.7.2.

DJ 106 M: Cut- Câlnic

- poz. km: 0+000-0+350 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Cut

- poz. km: 0+350-2+850 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Cut

- poz. km: 2+850-3+300 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Cut

- lungimea: 3,300 km

Provenienţa: DC 47 (DN1 - halta Cut)

2007

1.026.019,67

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 17/2007 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 84/2007, nr. 196/2009, nr. 59/2012 şi nr. 150/2013

162.

1.8.6.

Conductă amplasament Oiejdea

Conductă din tuburi de oţel, amplasată lângă DN1, zona sediu nou S.C. ALBALACT - S.A., satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, judeţul Alba. Diametru nominal: 1.100 mm. Înlocuieşte supratraversarea în lungime de 28 m şi înălţime de 4 m cu traseu îngropat pe lungimea de 48 m.

2007

22.954,21

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2007 şi nr. 59/2012

163.

1.8.6.

Golire nr. 1 Firul II râu Ampoi

Amplasată în zona de traversare a râului Ampoi, lângă şoseaua de centură Alba Iulia-Bărăbanţ, în aval de conducta Firul II de alimentare cu apă. Conductă de golire, din tuburi de oţel, cu diametrul nominal de 160 mm, lungime 60 m, ieşind din căminul de golire pentru deversare în râul Ampoi.

2007

25.954,21

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2007 şi nr. 59/2012

164.

 

Teren extravilan Zlatna

Situat administrativ în extravilanul oraşului Zlatna, zona "La plaiu", judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 5033 Zlatna, cu nr. cad. 484

Suprafaţa totală: 3.690 mp.

Vecinătăţi:

Sud - pădure;

Est - DJ 705;

Vest - pădure;

Nord - DJ 705.

2007

2.587,05

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 170/2007 şi nr. 59/2012

165.

1.8.6.

Conductă golire traversare râu Ampoi (cămin amonte)

Amplasată în zona de traversare a râului Ampoi, lângă şoseaua de centură Alba Iulia-Bărăbanţ, în amonte de conducta Firul II de alimentare cu apă. Conductă de golire, din tuburi de PEHD, prevăzută cu vană de golire, având diametrul nominal de 250 mm, lungimea de 110 m, ieşind din căminul de golire, subtraversând şoseaua de centură şi deversând în râul Ampoi.

2007

54.149,30

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 192/2007 şi nr. 59/2012

166.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 14, înscris în C.F. nr. 81130 Alba Iulia, cu nr. cad. 81130 şi 81130-C1, compus din:

- clădire muzeu, cu 83 de încăperi, edificată în regim S + P + E, construită din cărămidă şi piatră cioplită, şarpantă de lemn şi învelitoare din tablă, monument istoric datând din anul 1853.

Teren aferent în suprafaţă de 3.057 mp, din care construit în suprafaţă de 2.124 mp.

Vecinătăţi:

Sud - Str. Mihai Viteazu;

Est - Sala Unirii Alba Iulia;

Vest - Catedrala Reîntregirii;

Nord - Str. Unirii.

2007

16.095.000,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.456/2007 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 7/2008 şi nr. 59/2012

167.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Sala Unirii Alba Iulia şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 12, înscris în C.F. nr. 82214 Alba Iulia, cu nr. cad. 82214 şi 82214-C1, compus din:

- clădire Sala Unirii, cu 22 de încăperi, edificată în regim S + P, construită din cărămidă şi piatră cioplită, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, monument istoric datând din anul 1900.

Teren aferent - construit în suprafaţă de 1.265 mp.

Vecinătăţi:

Sud - str. Mihai Viteazu;

Est - Piaţa Unirii;

Vest - Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia;

Nord - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.

2007

4.998.092,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.456/2007 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 7/2008 şi nr. 59/2012

168.

1.6.4.

Construcţii administrative şi social culturale cu terenul aferent Câlnic

Imobil situat administrativ în satul Deal, Str. Principală nr. 232, comuna Câlnic, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70154 Câlnic, nr. cadastral 70154 şi 70154-C1, compus din:

- clădire, cu 10 încăperi, edificată în regim S+P+E, cu fundaţie de piatră, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 218,48 mp.

Teren aferent în suprafaţă totală de 1.366 mp, din care construit 218,48 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară;

Est - potecă;

Vest - Str. Principală;

Nord - proprietate particulară.

2008

954.818,90

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 260/2008, nr. 122/2009, nr. 59/2012 şi nr. 150/2013

169.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 1 Blaj

Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, cartier Tiur, Str. Principală nr. 228, înscris în C.F. nr. 3363 Blaj-Tiur, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. 309 şi 309/c, compus din:

- clădire, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, bucătărie, baie şi hol. Teren aferent în suprafaţă totală de 1.814 mp.

Vecinătăţi:

Sud - dispensarul veterinar;

Est - Str. Principală;

Vest - proprietate particulară;

Nord - proprietate particulară.

2007

479.971,52

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

170.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 2 Blaj

Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, cartier Tiur, Str. Principală nr. 237, înscris în C.F. nr. 3386 Blaj-Tiur, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. 391, compus din:

- clădire, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având şapte camere, bucătărie, două holuri, cămară şi baie;

- garaj, două magazii cu pivniţă şi o şură.

Teren aferent în suprafaţă totală de 2.038 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară;

Est - proprietate particulară;

Vest - Parohia Ortodoxă Română;

Nord - Str. Principală.

2007

407.273,74

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

171.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 3 Gârbova

Imobil situat administrativ în comuna Gârbova, str. Ion Creangă nr. 512, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 1644 Gârbova, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 481 şi 482, compus din:

- corp clădire nr. 1, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 250,40 mp;

- corp clădire nr. 2, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 131,53 mp.

Teren aferent în suprafaţă totală de 1.773 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară;

Est - proprietate particulară;

Vest - proprietate particulară;

Nord - str. Ion Creangă.

2007

568.855,74

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

172.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 4 Vinţu de Jos

Imobil situat administrativ în comuna Vinţu de Jos, str. Lucian Blaga nr. 83, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 5026 Vinţu de Jos, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 126/1, 127/1, compus din:

- clădire, edificată în regim P+M, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având patru camere, bucătărie, două holuri, cămară, baie şi suprafaţa construită de 141,20 mp.

Teren aferent în suprafaţă totală de 800 mp, din care construit 141,20 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară;

Est - proprietate particulară;

Vest - proprietate particulară;

Nord - str. Lucian Blaga.

2007

429.161,73

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

173.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 5 Pianu de Jos

Imobil situat administrativ în comuna Pianu de Jos, str. Cloşca nr. 384, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 2973 Pianu de Jos, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 71 şi sub nr. ord. A+2, cu nr. top. 72, compus din:

- clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având patru camere, bucătărie, două holuri, cămară, baie şi suprafaţa construită de 305,06 mp.

Teren aferent în suprafaţă totală de 903 mp, din care construit 305,06 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară;

Est - proprietate particulară;

Vest - str. Cloşca;

Nord - proprietate particulară.

2007

337.566,59

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

174.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 6 Abrud

Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, str. Lt. Anca Virgil nr. 57, înscris în C.F. nr. 3354 Abrud-sat, sub nr. ord. A+1, cu nr. top. 5646/a/1/2 şi sub nr. ord. A+2, cu nr. top. 5646/a/1/1/1, compus din:

- clădire, edificată în regim P+E, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având la parter - trei dormitoare, hol, sufragerie, bucătărie, cămară şi două grupuri sanitare, iar la etaj

- un dormitor, hol şi terasă.

Teren aferent în suprafaţă totală de 700 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară;

Est - proprietate particulară;

Vest - proprietate particulară;

Nord - str. Lt. Anca Virgil.

2007

439.013,95

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

175.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 7 Abrud

Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, Str. Detunatei nr. 65, înscris în C.F. nr. 84 Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. 191, compus din:

- clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, baie, hol, pivniţă şi garaj;

- anexe gospodăreşti - o filigorie.

Teren aferent în suprafaţă totală de 216 mp.

Vecinătăţi:

Sud - Str. Detunatei;

Est - proprietate particulară;

Vest - proprietate particulară;

Nord - str. Mărăşeşti.

2007

345.663,14

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

176.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 8 Abrud

Imobil situat administrativ în oraşul Abrud, Str. Detunatei nr. 1, înscris în C.F. nr. 4053 Abrud, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. 661/1, 662/3 şi 663/1, compus din:

- clădire, edificată în regim D+P+E, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, două băi, două holuri, două pivniţe, balcon şi garaj.

Teren aferent în suprafaţă totală de 426 mp.

Vecinătăţi:

Sud - S.C. Meşteşugarul Abrud S.R.L.;

Est - str. Mărăşeşti;

Vest - Str. Detunatei;

Nord - proprietate particulară.

2007

358.018,41

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

177.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 9 Galda de Jos

Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, Str. Principală nr. 25, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 2989 Galda de Jos, sub nr. ord. A+1, cu nr. top. 1574/24/2/1, compus din:

- clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având cinci camere, bucătărie, două holuri, cămară, baie şi pivniţă.

Teren aferent în suprafaţă totală de 586 mp.

Vecinătăţi:

Sud - Str. Principală;

Est - drum;

Vest - proprietate particulară;

Nord - proprietate particulară.

2007

435.806,99

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

178.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 10 Cricău

Imobil situat administrativ în comuna Cricău, Str. Bisericilor nr. 302, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 5594 Cricău, sub nr. ord. A+1, cu nr. top. 571/2 şi 572, compus din:

- clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având şase camere, bucătărie, două holuri, cămară, baie şi pivniţă.

Teren aferent în suprafaţă totală de 2.700 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară;

Est - drum;

Vest - drum;

Nord - Str. Bisericilor.

2007

353.681,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

179.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 11 Galda de Jos

Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, Str. Principală nr. 19A, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 3024 Galda de Jos, sub nr. ord. A+2, cu nr. top. 1574/220/1/1 şi sub nr. ord. A+3, cu nr. top. 1574/220/1/2, compus din:

- clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având trei camere, bucătărie, hol, cămară, baie şi pivniţă.

Teren aferent în suprafaţă totală de 812 mp.

Vecinătăţi:

Sud - DN1;

Est - proprietate particulară;

Vest - proprietate particulară;

Nord - S.C. Mecasol Galda de Jos S.R.L.

2007

419.681,24

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

180.

1.6.2.

Imobil în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 12 Galda de Jos

Imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, Str. Principală nr. 19B, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 3161 Galda de Jos, sub nr. ord. A+1, cu nr. top. 1574/220/2/1, sub nr. ord. A+2, cu nr. top. 1574/220/2/2 şi sub nr. ord. A+3, cu nr. top. 1574/220/2/3, compus din:

- clădire, edificată în regim S+P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având trei camere, bucătărie, hol, cămară, baie şi pivniţă.

Teren aferent în suprafaţă totală de 1.000 mp.

Vecinătăţi:

Sud - DN1;

Est - proprietate particulară;

Vest - proprietate particulară;

Nord - S.C. Mecasol Galda de Jos S.R.L.

2007

370.485,86

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 267/2008 şi nr. 59/2012

181.

1.3.7.2.

DJ 107 L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - DJ 107 (Teleac)

- poz. km: 0+000-3+750 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Sântimbru (provine din DC 101) - lungime: 3,750 km;

- poz. km: 3+750-5+150 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Ciugud - lungime: 1,400 km;

- lungimea totală: 5,150 km.

2006

1.106.705,91

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.738/2006 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2006, nr. 236/2011, nr. 59/2012 şi nr. 150/2013

182.

1.3.7.2.

DJ 107 N: DN 1 - Mirăslău- Cicău

- poz. km: 0+000-2+000 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Mirăslău;

- poz. km: 2+000-2+600 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Mirăslău - lungimea: 2,600 km;

- provenienţa: drum comunal DC 82.

2008

782.851,37

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2008, Hotărârii Guvernului nr. 901/2009 şi hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 186/2008, nr. 79/2009, nr. 59/2012 şi nr. 150/2013

183.

 

Teren construibil Alba Iulia

Situat administrativ în municipiul Alba Iulia, zona Piaţa Consiliul Europei, str. Decebal f.n., înscris în C.F. nr. 38705 Alba Iulia, cu nr. cad. 9336 (nr. top. 2015/13/2), în suprafaţă de 556 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară;

Est - proprietate particulară;

Vest - teren proprietate publică a judeţului Alba;

Nord - str. Decebal

2008

620.945,05

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 4/2009 şi nr. 59/2012

184.

 

Teren construibil Alba Iulia

Situat administrativ în municipiul Alba Iulia, zona Piaţa Consiliul Europei, str. Decebal f.n., înscris în C.F. nr. 41378 Alba Iulia, cu nr. cad. 9335/2 (nr. top. 2015/13/1/2), în suprafaţă de 568 mp.

Vecinătăţi:

Sud - proprietate particulară;

Est - teren proprietate publică a judeţului Alba;

Vest - teren proprietate privată a municipiului Alba Iulia;

Nord - str. Decebal

2008

723.068,32

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 4/2009 şi nr. 59/2012

185.

1.8.6.

Reţea de apă Colonia Petreşti

Amplasată administrativ în zona Coloniei de locuinţe din localitatea Petreşti, judeţul Alba, cuprinzând:

- conducta PEHD Dn 90 mm, PN6 în lungime de 300 m;

- conducta PEHD Dn 32 mm, PN6 în lungime de 100 m;

- hidranţi de incendiu Dn 80 mm 4 buc.

2009

23.052,86

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2009 şi nr. 59/2012

186.

1.8.8.

Clădire Sediu administrativ Staţia de tratare Mihoeşti- Câmpeni

Clădire amplasată administrativ în incinta Staţiei de tratare Mihoeşti-Câmpeni, judeţul Alba, situată în extravilanul oraşului Câmpeni pe DN 75 între localităţile Câmpeni şi Mihoeşti. Construcţie edificată în regim P+1, având suprafaţa construită de 155 mp, fundaţie din beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din tablă.

Vecinătăţi:

Sud - teren proprietate privată;

Est - DN 75 Câmpeni - Oradea;

Vest - S.C. SOCOT - S.A. - Târgu Mureş;

Nord - teren proprietate privată

2009

350.242,75

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 157/2009 şi nr. 59/2012

187.

 

Baza Salvamont Arieşeni şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în extravilanul comunei Arieşeni, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 70078 Arieşeni, cu nr. cad. 70078 şi nr. top. 251/11/2, compus din:

- clădire Baza Salvamont, edificată în regim P+E+M, având suprafaţa construită de 293,07 mp şi suprafaţa utilă totală de 646,62 mp. Construcţia este o structură din bârne de lemn rezemate pe o structură de beton şi zidărie la nivelul parterului, fundaţiile sunt continue sub zidurile de beton, planşeul peste parter este din beton, iar cel peste etaj din grinzi de lemn, şarpanta este din lemn, iar învelitoarea din tablă Lindab;

- teren aferent, în suprafaţă de 503 mp, având categoria de folosinţă "curţi-construcţii", cu destinaţie specială - domeniul pentru practicarea sporturilor de iarnă. Vecinătăţi:

Sud - domeniul schiabil comuna Arieşeni;

Est - teren agricol proprietate privată; Vest - domeniul schiabil comuna Arieşeni; Nord - teren agricol proprietate privată.

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

1.301.753,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.000,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2009, nr. 236/2011 şi nr. 59/2012

188.

8.29.06.

Sediu administrativ Sucursala Apuseni

Situat administrativ la parterul imobilului din oraşul Câmpeni, Str. Revoluţiei 1848, bl. C2B, judeţul Alba, cuprinzând 2 bunuri-spaţii, după cum urmează:

- apartamentul VII.c, în suprafaţă construită de 35,26 mp, înscris în C.F. nr. 70108-C1-U2 Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3379 individuală Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/c, structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă;

- apartamentul VII.d, în suprafaţă construită de 109,12 mp, înscris în C.F. nr. 70108- C1-U1 Câmpeni, provenită din conversia C.F. nr. 3380 individuală Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/d, structură zidărie, şarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă.

Vecinătăţi:

Sud - DN 75 Câmpeni-Oradea;

Est - Str. Revoluţiei 1848;

Vest - str. Avram Iancu;

Nord - str. Horea.

2010

379.356,71

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 32/2010 şi nr. 59/2012

189.

 

Teren construibil Blaj

Situat administrativ în extravilanul municipiului Blaj, înscris în C.F. nr. 3320 Blaj-sat, sub nr. ord. A+1, cu nr. cad. (din T.P.) 1384/5 şi nr. cad. 123, în suprafaţă de 55.000 mp.

Vecinătăţi:

Sud - teren proprietate publică a municipiului Blaj;

Est - teren proprietate privată;

Vest - teren proprietate privată;

Nord - teren proprietate privată

2005

529.219,85

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 31/2011 şi nr. 59/2012

190.

1.8.12.

Staţia de pompare de intervenţie Petreşti

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în zona "La cazarmă", cuprinzând clădirea staţiei de pompare de intervenţie, cu instalaţiile şi agregatele de pompare aferente, respectiv: un tablou electric general, 6 electropompe Willo şi un palan manual de 5 tf, precum şi o microhidrocentrală. Clădirea, având suprafaţa construită de 226 mp, este edificată pe terenul aferent Staţiei de pompare apă brută Petreşti Q = 950 l/s, în suprafaţă totală de 4.211 mp. Deserveşte Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel.

2012

2.618.812,36

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 24/2012, nr. 59/2012 şi nr. 147/2013

191.

1.3.7.2.

DJ 107 R: Stremţ (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K)

- poz. km: 0+000-2+500 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Stremţ (provine din DC 77) - Lungime: 2,500 km;

- poz. km: 2 + 500-7+500 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Galda de Jos (provine din DC 77) - Lungime: 5,000 km;

- lungimea totală: 7,500 km.

2012

374.850,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 51/2012, nr. 59/2012 şi nr. 150/2013

192.

1.3.7.2.

DJ 107 P: Hopârta (DJ 107E) - Turdaş (DC 6) - DJ 107D (Vama Seacă)

- poz. km: 0+000-4+000, drumul comunal DC 110, plecând din satul Hopârta (DJ 107E) până în satul Turdaş (DC 6), aflat pe teritoriul administrativ al comunei Hopârta. Lungime: 4,000 km;

- poz. km: 4+000-9+840, drumul comunal DC 6, plecând din satul Turdaş până în DJ 107D (satul Vama Seacă), aflat pe teritoriul administrativ al comunei Hopârta. Lungime: 5,840 km;

- lungimea totală: 9,840 km.

2012

203.400,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 145/2012 şi nr. 150/2013

193.

1.3.7.2.

DJ 704 K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E)

Face legătura între localitatea Vinerea, aparţinătoare oraşului Cugir, şi comuna Săliştea, fiind structurat după cum urmează:

- poz. km: 0+000-2+687, drumul comunal DC 218, plecând din localitatea Vinerea (DJ 704), până în comuna Săliştea (DJ 705E), aflat pe teritoriul administrativ al localităţii Vinerea, aparţinătoare oraşului Cugir. Lungime: 2,687 km;

- poz. km: 2+687-5+000, drumul comunal DC 218, plecând din localitatea Vinerea (DJ 704), până în comuna Săliştea (DJ 705E), aflat pe teritoriul administrativ al comunei Săliştea. Lungime: 2,313 km;

- lungimea totală: 5,000 km.

2012

44.332,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 163/2012 şi nr. 150/2013

194.

1.3.7.2.

DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida- Gâmbaş-Aiud (DN 1)

Face legătura între DJ 107 E, în dreptul localităţii Ciumbrud, aparţinătoare municipiului Aiud, şi DN 1, după cum urmează:

- poz. km: 0+000-8+500, drumul comunal DC 10, plecând din localitatea Ciumbrud (DJ 107E), trecând prin localităţile Păgida şi Gâmbaş, aparţinătoare municipiului Aiud, până în DN 1, aflat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud;

- lungimea totală: 8,500 km.

2012

793.800,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2012 şi nr. 150/2013

195

1.6.4.

Clădire cu destinaţia de birouri şi sediu şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, compus din:

- "clădire şi teren aferent", edificată în regim S+P+3, din beton şi cărămidă cu şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 757,55 mp şi teren aferent, în suprafaţă de 911 mp, înscrise în C.F. nr. 75437 Alba Iulia, cu nr. top. 4354/7/1/1 şi nr. cadastral C1;

- "teren intravilan" în suprafaţă totală de 2.204 mp, înscris în C.F. nr. 75443 Alba Iulia, cu nr. top 4354/7/1/2 - în suprafaţă de 1.273 mp şi în C.F. nr. 75444 Alba Iulia, cu nr. top 4354/7/1/3 - în suprafaţă de 931 mp şi "Platforme asfaltate", înscrise în C.F. nr. 75443 Alba Iulia, cu nr. cadastral C1 şi nr. top 4354/7/1/2.

Vecinătăţi:

Nord - Parc Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia;

Sud - proprietăţi particulare;

Est - proprietăţi particulare;

Vest - bd. 1 Decembrie 1918.

2012 2013

2.751.400,00 806.091,30

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 177/2012, nr. 202/2012 şi nr. 148/2013

196.

1.6.2.

Palatul Cultural - parţial şi terenul aferent

Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, Piaţa 1848 nr. 7, judeţul Alba, cuprinzând cota actuală de proprietate de/ din:

- parterul clădirii cu suprafaţa construită de 996 mp, înscris sub denumirea de "Apartamentul nr. 1" în C.F. nr. 71876-C1-U1 Blaj, cu nr. cadastral 71876-C1-U1, având suprafaţa utilă totală de 806,06 mp, 20836/40916 cote părţi din suprafaţa de folosinţă comună şi 6381/12530 cote părţi din terenul aferent imobilului, în suprafaţă de 1.253 mp;

- etajul clădirii cu suprafaţa construită de 996 mp, înscris sub denumirea de "Apartamentul nr. 2" în C.F. nr. 71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cadastral 71876-C1-U2, având suprafaţa utilă totală de 776,78 mp, 20080/40916 cote părţi din suprafaţa de folosinţă comună şi 6149/12530 cote părţi din terenul aferent imobilului, în suprafaţă de 1.253 mp. Vecinătăţi:

Nord - Piaţa 1848;

Sud - proprietăţi private;

Vest - str. Petru Pavel Aron;

Est - Căminul pentru persoane vârstnice Blaj.

2013

25.000,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 22/2013, nr. 143/2013 şi nr. 149/2013

197.

1.3.7.2.

DJ 141E: Cenade (DJ141C) - lim. jud. Sibiu (Broşteni)

- Face legătura între drumul judeţean DJ 141C, localitatea Cenade şi localitatea Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu;

- poz. km: 0+000-6+070, drumul comunal aflat în domeniul public al comunei Cenade (provine din DC 222) - lungime: 6,070 km;

- lungimea totală: 6,070 km.

2013

185.000,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 72/2013 şi nr. 150/2013

198.

1.3.7.2.

DJ 142M: DJ107 (Haltă Bălcaciu) - Bălcaciu-Valea Lungă (DJ142K)

- poz. km: 0+000-8+900, sector de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Jidvei (provine din DC 25) - Lungime sector: 8,900 km;

- poz. km: 8+900-12+200, sector de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Valea Lungă (provine din DC 25) - Lungime sector: 3,300 km;

- lungime totală: 12,200 km.

2013

432.479,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 97/2013 şi nr. 150/2013

199.

1.3.7.2.

DJ 142N: DJ107 - Căpâlna de Jos-Sânmiclăuş (DJ107V)

- poz. km: 0+000-3 + 500, sector de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Jidvei (provine din DC 28) - Lungime sector: 3,500 km;

- poz. km: 3 + 500-5 + 150, sector de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Şona (provine din DC 28) - Lungime sector: 1,650 km;

- lungime totală: 5,150 km.

2013

921.354,40

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 97/2013 şi nr. 150/2013

200.

1.3.7.2.

DJ 705H: Cheile Cibului (DJ705D)- Glod-Nădăştie (DJ705D)

- poz. km: 0+000-4+665, sector de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Almaşu Mare (provine din DC 247);

- lungime: 4,665 km.

2013

83.970,00

Domeniul public al judeţului Alba, potrivit hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 97/2013 şi nr. 150/2013

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 731 din data de 7 octombrie 2014