DECRET nr. 502 din 3 iulie 2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 8 iulie 2014