HOTĂRÂRE nr. 491 din 11 iunie 2014 privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe, al Administraţiei Prezidenţiale şi al Serviciului de Protecţie şi Pază pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în iunie 2014, a reuniunii miniştrilor de externe ai statelor membre din cadrul Procesului de cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) şi a Summitului şefilor de stat şi de guvern
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, la capitolul 51 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii", cu suma de 227 mii lei, pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în iunie 2014, a reuniunii miniştrilor de externe ai statelor membre din cadrul Procesului de cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) şi a Summitului şefilor de stat şi de guvern.
(2)Se aprobă suplimentarea bugetului Administraţiei Prezidenţiale la capitolul 51 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii", cu suma de 211 mii lei, pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în iunie 2014, a reuniunii miniştrilor de externe ai statelor membre din cadrul Procesului de cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) şi a Summitului şefilor de stat şi de guvern.
(3)Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 20 "Bunuri şi servicii", cu suma de 280 mii lei, pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în iunie 2014, a reuniunii miniştrilor de externe ai statelor membre din cadrul Procesului de cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) şi a Summitului şefilor de stat şi de guvern.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Externe, Administraţia Prezidenţială şi Serviciul de Protecţie şi Pază răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Afacerilor Externe, Administraţiei Prezidenţiale şi Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 13 iunie 2014