DECIZIE nr. 93 din 29 ianuarie 2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mircea Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
Având în vedere solicitarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, formulată prin Adresa nr. 241/RP din 24 ianuarie 2013,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice de către domnul Mircea Popa.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 62 din data de 29 ianuarie 2013