DECIZIE nr. 1 din 11 februarie 2015 pentru stabilirea cuantumului taxei pentru activitatea prestată de Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite următoarea decizie:
Art. 1
Se aprobă cuantumul taxei pentru activitatea prestată de Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping, respectiv 2.100 lei.
Art. 2
Agenţia Naţională Anti-Doping va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
-****-

Preşedintele Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 285 din data de 28 aprilie 2015