HOTĂRÂRE nr. 24 din 7 aprilie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la punctul 5, domnul senator Sebastian Grapă, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului senator Ghişe Ioan.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 7 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 237 din data de 7 aprilie 2015