ORDIN nr. 3019 din 11 ianuarie 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
luând în considerare prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele masuri de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerile membrilor Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare privind modificarea şi completarea componenţelor nominale ale comisiilor de specialitate,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.:
Art. II
Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

ANEXĂ: STRUCTURA Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.644/2012)
1.  Comisii de specialitate şi domeniile arondate

Domeniul fundamental

Comisia de specialitate

Domeniile ştiinţifice arondate

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică

Matematică

Informatică

Informatică

Fizică

Fizică

Chimie

Chimie

Ştiinţele pământului

Geologie şi planetologie

Geofizică şi geodezie

Geografie, geomorfologie, hidrologie

Ştiinţele atmosferei

Oceanografie

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Inginerie civilă şi management

Inginerie civilă şi instalaţii

Ingineria materialelor

Ingineria materialelor

Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor si nanomateriale

Inginerie chimică

Inginerie electrică

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Inginerie energetică

Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie

Electronică

Telecomunicaţii

Nanotehnologie

Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine. petrol si gaze

Inginerie geologică

Inginerie geodezică

Mine, petrol şi gaze

Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi

Inginerie aerospaţială

Ingineria autovehiculelor

Ingineria transporturilor

Inginerie marină şi navigaţie

Ingineria resurselor vegetale şi animale

Inginerie forestieră

Ingineria produselor alimentare

Biotehnologii

Agronomie

Horticultură

Silvicultura

Zootehnie

Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

sistemelor

Ingineria sistemelor

Inginerie industrială şi management

Inginerie industrială

Inginerie şi management

Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Inginerie mecanică

Mecatronică

Robotică

Ingineria mediului

Ştiinţa şi ingineria mediului

ŞTIINŢE BIOLOGICE ŞI BIOMEDICALE

Biologie şi biochimie

Biologie

Biochimie

Medicină

Medicină

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină dentară

Medicină dentară

Farmacie

Farmacie

ŞTIINŢE SOCIALE

Ştiinţe juridice

Drept

Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Sociologie

Ştiinţe politice

Relaţii internaţionale şi studii europene

Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ştiinţe militare

Informaţii şi securitate naţională

Ordine publică şi siguranţă naţională

Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

Economie

Administrarea afacerilor

Finanţe

Contabilitate

Cibernetică, statistică şi informatică

Economie şi afaceri internaţionale

Management

Marketing

Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică si sport

Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei

Educaţie fizică şi sport

ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE

Filologie

Filologie

Filosofie

Filosofie

Istorie şi studii culturale

Istorie

Studii culturale

Teologie

Teologie

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

Urbanism

Arte vizuale

Arte plastice, decorative şi design

Artele spectacolului

Teatru

Coregrafie

Cinematografie şi media

Muzică

2.Componenţa nominala a Consiliului general

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1

ACHIMESCU NICOLAE

Universitatea din Bucureşti

2

ALEXA VISARION

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică J.L. Caragiale" din Bucureşti

3

ANDRONESCU ECATERINA

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

4

ANDRUH MARIUS

Academia Română; Universitatea din Bucureşti

5

BADEA ADRIAN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

6

BARBU DANIEL

Universitatea din Bucureşti

7

BĂCIUŢ GRIGORE

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

8

BOROI GABRIEL

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

9

BREAZ VALER DANIEL

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

10

BURILEANU CORNELIU

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

11

CÎMPEANU SORIN MIHAI

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

12

COLOJA PASCU MIHAI

Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti

13

CRISTEA DAN

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

14

CRISTEA VASILE

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

15

DAM IAN RADU

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

16

DUMITRU MIRCEA

Universitatea din Bucureşti

17

EFTENIE MARIANA

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti

18

GAFTON ALEXANDRU

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

19

GAVRILESCU MAR IA

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

20

GRIGORESCU SORIN DAN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

21

HAIDUC IONEL

Academia Română

22

HURDUC NICOLAE

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

23

IANOŞ IOAN

Universitatea din Bucureşti

24

IRIMIE ALEXANDRU

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu'' din Cluj-Napoca

25

ISTUDOR NICOLAE

Academia de Studii Economice din Bucureşti

26

MUNTEAN DANIELA LUCIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

27

NISTOR GHEORGHE VLAD

Universitatea din Bucureşti

28

POP IOAN AUREL

Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

29

POPA FLORIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

30

POPESCU EMILIAN

Academia Română

31

POTOLEA DAN

Universitatea din Bucureşti

32

PREDOI GABRIEL

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

33

PRISECARU TUDOR

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

34

PURCĂREA ANCA ALEXANDRA

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

35

RAICU ŞERBAN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

36

SIMION EUGEN

Academia Română

37

SIMIONESCU BOGDAN

Academia Română

38

SURDU ALEXANDRU

Academia Română

39

ŞERBAN VIOREL AUREL

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

40

THEODORESCU RĂZVAN

Academia Română

41

TOMA GHEORGHE

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti

42

ŢĂPUŞ NICOLAE

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

43

VLAD VALENTIN IONEL

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor

44

ZAMFIR NICOLAE

Academia Română

3.Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1. MATEMATICA

1

BREAZ VALER DANIEL - preşedinte

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

2

PETRUŞEL ADRIAN - vicepreşedinte

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

AGRATINI OCTAVIAN

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

BERINDE VASILE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5

BEZNEA LUCIAN

Academia Română

6

BRÂNZĂNESCU VASILE

Academia Română

7

HALANAY ANDREI

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

8

IVAN MIRCEA

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

LEFTER CĂTĂLIN GEORGE

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

10

MEGAN MIHAIL

Universitatea de Vest din Timişoara

11

MUNTEANU GHEORGHE

Universitatea "Transilvania" din Braşov

12

POSTOLACHE MIHAI

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

13

PREDA VASILE

Universitatea din Bucureşti

14

SASU BOGDAN

Universitatea de Vest din Timişoara

15

ŢIGOIU SANDA

Universitatea din Bucureşti

2. INFORMATICĂ

1

CRISTEA DAN - preşedinte

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

2

PÂRV BAZIL - vicepreşedinte

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

LUCHIAN HENRI

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

4

CZIBULA GABRIELA

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

5

ENĂCHESCU DENIS MELVIN NICOLAE

Universitatea din Bucureşti

6

NEGRU VIOREL

Universitatea de Vest din Timişoara

7

PĂUN ANDREI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice din Bucureşti

8

ŞTEFĂNESCU GHEORGHE

Universitatea din Bucureşti

9

ZAHARIA DANIELA

Universitatea de Vest din Timişoara

3. FIZICĂ

1

ZAMFIR NICOLAE - preşedinte

Academia Română

2

CĂTA-DANIL GHEORGHE - vicepreşedinte

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

3

BUNOIU MĂDĂLIN

Universitatea de Vest din Timişoara

4

CHIRIAC HORIA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT din Iaşi

5

CONSTANTINESCU RADU

Universitatea din Craiova

6

CULEA EUGEN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7

DINESCU GHEORGHE

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor - Măgurele

8

DRAGOMAN DANIELA

Universitatea din Bucureşti

9

JIPA ALEXANDRU

Universitatea din Bucureşti

10

MARDARE DIANA MIHAELA

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

11

NAGY LADISLAU

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

12

POP VIOREL

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

13

SIMON SIMION

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

14

TRACHE LIVIU

Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - Măgurele

15

UR CĂLIN ALEXANDRU

Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - Măgurele

4. CHIMIE

1

HURDUC NICOLAE - preşedinte

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi din Iaşi

2

NEDA ION - vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată din Timişoara

3

BÂCU ELENA

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

4

CARP OANA

Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" al Academiei Române, Bucureşti

5

CIUCANU IONEL

Universitatea de Vest din Timişoara

6

COSTIŞOR OTILIA

Academia Română

7

DAVID VICTOR

Universitatea din Bucureşti

8

DELEANU CĂLIN

Centrul de Chimie Organică "Costin Neniţescu" al Academiei Române, Bucureşti

9

FRUNZĂ LIGIA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor- Măgurele

10

GROSU ION

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

11

HARABAGIU VALERIA

Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" al Academiei Române, Iaşi

12

OANCEA DUMITRU

Academia Română

13

PALAMARU MIRCEA NICOLAE

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

14

PINTEALA MARIANA

Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" al Academiei Române, Iaşi

15

ZAHARESCU MARIA

Academia Română

5. ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

1

IANOŞ IOAN - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

DAMIAN GHEORGHE ŞTEFAN -

vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CUNBM)

3

BUCUR ION

Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

CREŢAN REMUS

Universitatea de Vest din Timişoara

5

IAN CU OVIDIU GABRIEL

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

6

ILIEŞ ALEXANDRU

Universitatea din Oradea

7

IONIŢĂ ION

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

8

MOCANU VICTOR

Universitatea din Bucureşti

9

PANIN NICOLAE

Academia Română

10

PETREA DĂNUŢ

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

11

POPA NICOLAE

Universitatea de Vest din Timişoara

12

RĂDOANE MARIA

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

13

UDUBAŞA GHEORGHE

Academia Română

Ştiinţe inginereşti

6. INGINERIE CIVILĂ ŞI MANAGEMENT

1

DAMIAN RADU - preşedinte

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

2

GIURMA ION - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

3

ANTON ANTON

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

4

BUDESCU Ml HAI

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

5

BURCHIU SORIN

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

6

CHIRICĂ ANTON

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

7

DUBINĂ DAN

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

8

ILIESCU MIHAI

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

IOANI ADRIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10

RĂDUCANU DAN GABRIEL

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

11

STANCIU ANGHEL

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

12

STOIAN VALERIU

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

13

ŢĂRANU NICOLAE

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

7. INGINERIA IMATERIALELOR

1

ŞERBAN VIOREL AUREL - preşedinte

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

2

RIPOŞAN IULIAN - vicepreşedinte

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

3

ABRUDEANU MARIOARA

Universitatea din Piteşti

4

BUJOREANU LEANDRU GHEORGHE

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

5

BUZATU MIHAI

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

6

GHIBAN BRÂNDUŞA

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

7

GUTT GHEORGHE

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

8

ION RODICA MARIANA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - INCDCP-ICECHIM, Bucureşti; Universitatea "Valahia" din Târgovişte

9

MITELEA ION

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

10

MUNTEANU DANIEL

Universitatea "Transilvania" din Braşov

11

MUŞAT VIORICA

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

12

PETRIŞOR TRAIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

13

RĂDUCANU DOINA

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

14

TIEREAN MIRCEA

Universitatea "Transilvania" din Braşov

15

VIDA-SIMIŢI IOAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8. INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ, ŞTIINŢA IMATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE

1

ANDRONESCU ECATERINA- preşedinte

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

2

AGACHI PAUL ŞERBAN - vicepreşedinte

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

BĂDĂNOIU ALINA IOANA

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

4

BOZGA GRIGORE

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

5

CAŞCAVAL DAN

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

6

CURTE AN U SILVIA

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

7

ILEA PETRU

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

8

IOVU HORIA

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

9

MUREŞAN AUGUSTIN

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

10

PODE RODICA

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

11

ROŞCA PAUL

Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti

12

RUSNAC LUCIAN

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

13

STAN RALUCA

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

9. INGINERIE ELECTRICĂ

1

GRIGORESCU SORIN DAN - preşedinte

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

2

ANDEA PETRU - vicepreşedinte

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

3

LIVINŢ GHEORGHE

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

4

MANOLEA GHEORGHE

Universitatea din Craiova

5

MOREGA ALEXANDRU MIHAIL

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

6

MUNTEANU CALIN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7

POPESCU Ml HAI OCTAVIAN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

8

TOADER DUMITRU

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

9

ŢOPA VASILE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10 INGINERIE ENERGETICĂ

1

BADEA ADRIAN - preşedinte

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

2

KILYENI ŞTEFAN - vicepreşedinte

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

3

BICA DORIN

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

4

DARIE GEORGE

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

5

GAVRILAŞ MIHAI

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

6

HAZI ANETA

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

7

IONESCU GHEORGHE CONSTANTIN

Universitatea din Oradea

8

ISTRATE DUMITRU MARCEL

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

9

MĂNESCU LEONARDO GEO

Universitatea din Craiova

10

NECULA HORIA

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

11

POPESCU LUMINIŢA

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

12

PRISECARU ILIE CONSTANTIN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

13

VASILIU NICOLAE

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

11. ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE

1

BURILEANU CORNELIU - preşedinte

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

2

TEODORESCU HORIA NICOLAI - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

3

BIZON NICU

Universitatea din Piteşti

4

BREZEANU GHEORGHE

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

5

NEGRESCU CRISTIAN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

6

NICOLAESCU IOAN

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

7

POPA VALENTIN

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

8

RUSU CORNELIU GHEORGHE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

ŞTEFAN GHEORGHE

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

10

TĂRNICERIU DANIELA

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

11

VASIU RADU

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

12. INGINERIE GEOLOGICĂ, INGINERIE GEODEZICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE

1

COLOJA PASCU MIHAI - preşedinte

Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti

2

ARAD VICTOR - vicepreşedinte

Universitatea din Petroşani

3

MINESCU FLOREA

Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti

4

NEUNER JOHAN

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

5

ONOSE DUMITRU

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

6

ORTELECAN MIRCEA VASILE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

7

PĂUNESCU CORNEL

Universitatea din Bucureşti

8

RADU SORIN MIHAI

Universitatea din Petroşani

9

SCRĂDEANU DANIEL

Universitatea din Bucureşti

13. INGINERIE AEROSPAŢIALĂ, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI

1

RAICU ŞERBAN - preşedinte

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

2

DUMITRESCU HORIA - vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale - INCAŞ, Bucureşti

3

ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

4

CHIRU ANGHEL

Universitatea "Transilvania" din Braşov

5

DĂNĂILĂ STELIAN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

6

PANTAZOPOL DAN

Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale - INCAŞ, Bucureşti

7

POPA DINEL

Universitatea din Piteşti

8

STANCIU VIRGIL

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

9

STROE ION

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

14 INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE

1

CÎMPEANU SORIN MIHAI - preşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

2

ABRUDAN IOAN VASILE - vicepreşedinte

Universitatea "Transilvania" din Braşov

3

VÎNTU VASILE - vicepreşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

4

ALECU IOAN NICULAE

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

5

BAHRIM GABRIELA

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

6

BOTĂU DORICA

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

7

BUCUR DANIEL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

8

CĂLIN IOAN

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

9

CORNEA PETRUŢA

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

10

DINU TOMA ADRIAN

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

11

IONESCU OVIDIU

Universitatea "Transilvania" din Braşov

12

JITĂREANU GERARD

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

13

MICLEA VASILE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

14

OTIMAN PĂUN IOAN

Academia Română

15

PAMFIL DORU

Academia Română

16

PĂSĂRIN BENONE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

17

PÂRŞAN PAUL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

18

ROBU TEODOR

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

19

ROTAR IOAN

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

20

SESTRAŞ RADU

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

21

STANICA FLORIN

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

22

TEODORESCU RĂZVAN IONUŢ

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

23

TRAŞCĂ TEODOR

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

15. CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR

1

ŢĂPUŞ NICOLAE - preşedinte

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

2

MUNTEAN TRAIAN - vicepreşedinte

Universite Aix-Marseille, Franţa

3

CIOCÎRLIE HORIA

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

4

CRISTEA VALENTIN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

5

DUMITRACHE ION

Academia Română

6

FLOREA ADINA

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

7

MANTA VASILE ION

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

8

MICLEA LIVIU CRISTIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

NEDEVSCHI SERGIU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10

PATRICIU VICTOR VALERIU

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

11

PĂSTRĂVANU OCTAVIAN CEZAR

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

12

POPESCU DECEBAL

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

13

POPESCU DUMITRU

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

14

PRECUP RADU EMIL

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

15

SALOMIE IOAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

16

SLUŞANSCHI EMIL

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

17

VLADIMIR RĂZVAN

Universitatea din Craiova

16. INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT

1

PURCĂREA ANCA ALEXANDRA - preşedinte

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

2

ABRUDAN IOAN - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

ACHIM MOISE IOAN

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

4

BERCE PETRU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5

BRÎNDAŞU DAN

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

6

BUNGĂU CONSTANTIN

Universitatea din Oradea

7

CIOCA LUCIAN

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

8

DANALACHE FLORIN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

9

DOICIN CRISTIAN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

10

DRĂGHICI ANCA

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

11

DUMITRAŞ CĂTĂLIN GABRIEL

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

12

FETECĂU CĂTĂLIN

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

13

GHEORGHE MARIAN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

14

IZVERCIANU MONICA

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

15

MOGAN GHEORGHE

Universitatea "Transilvania" din Braşov

16

POPESCU SORIN GABRIEL

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

17

SCARLAT CEZAR

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

18

SIMION IONEL

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

19

ŢUCU DUMITRU

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

17. INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ

1

PRISECARU TUDOR - preşedinte

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

2

ULMANU VLAD - vicepreşedinte

Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti

3

BĂLAN CORNE LI U

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

4

BICA MARIAN

Universitatea din Craiova

5

BÎZDOACĂ NICU GEORGE

Universitatea din Craiova

6

BORDEAŞU ILARE

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

7

BRATU POLIDOR

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

8

BURNETE NICOLAE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

BUZBUCHI NICOLAE

Universitatea Maritimă din Constanţa

10

CONDURACHE DANIEL

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

11

DAVID ION

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

12

GHEORGHE GHEORGHE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării, Bucureşti

13

HADĂR ANTON

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

14

IGNAT SORIN

Ecole Naţionale Superieure d'Arts et Metiers, Cluny - Franţa

15

IONEL IOANA

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

16

NEGREAN IULIU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

17

PARASCHIV GIGEL

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

18

RUSU EUGEN

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

19

SUSAN-RESIGA ROMEO FLORIN

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

20

VIŞA ION

Universitatea "Transilvania" din Braşov

21

VOICU GHEORGHE

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

18. INGINERIA MEDIULUI

1

GAVRILESCU MARIA - preşedinte

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

2

RUSU TIBERIU - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

BACIU CĂLIN LAURENŢIU

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

4

COSTACHE CRISTINA

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

5

IORDAN ALEXANDRA RALUCA

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

6

LAZĂR GABRIEL OCTAVIAN

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

7

RÎŞNOVEANU GETA

Universitatea din Bucureşti

8

ROBESCU DAN

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

9

STĂTESCU FLORIAN

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Ştiinţe biologice şi biomedicale

19. BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE

1

PÂRVU MARCEL - preşedinte

Universitatea.Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

2

PETRESCU ŞTEFANA MARIA- vicepreşedinte

Academia Română

3

COSTACHE MARIETA

Universitatea din Bucureşti

4

FLONTA MARIA LUISA

Academia Română

5

GOMOIU MARIAN TRAIAN

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR, Bucureşti

6

POPOV DOINA LUCIA

Academia Română

7

ZAMFIRACHE MARIA MAGDALENA

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

20. MEDICINĂ

1

POPA FLORIAN - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Caro! Davila" din Bucureşti

2

POPA CONSTANTIN - vicepreşedinte

Academia Română

3

POPESCU IRINEL -vicepreşedinte

Academia de Ştiinţe Medicale

4

AZOICĂI DOINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi

5

BARBILIAN ADRIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Caro! Davila" din Bucureşti

6

BAJENARU OVIDIU ALEXANDRU

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

7

BORDEI PETRU

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

8

BUZOIANU ANCA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

9

CARUNTU IRINA DRAGA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi

10

CIUREA TUDOREL

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

11

COMAN ION

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

12

COPOTOIU CONSTANTIN

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

13

FLORIAN IOAN ŞTEFAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

14

IONAC MIHAI

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

15

LASCĂR IOAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Caro! Davila" din Bucureşti

16

MISCHEANU DAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

17

SARAFOLEANU CAIUS CODRUŢ

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

18

SIMIONESCU DANA-OLGA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

19

SINESCU CRINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

21. MEDICINĂ VETERINARĂ

1

PREDOI GABRIEL - preşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

2

COZMA VASILE - vicepreşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

3

BOGDAN ALEXANDRU

Academia Română

4

GROZA IOAN ŞTEFAN

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

5

HERMAN VIOREL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

6

SOLCANU GHEORGHE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

7

ŞONEA ALEXANDRU

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

22. MEDICINĂ DENTARĂ

1

BĂCIUŢ GRIGORE - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

2

BUCUR ALEXANDRU - vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

3

BADEA MANDRA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

4

FORNA CONSUELA NORINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi

5

IONESCU ECATERINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

6

PĂCURAR MARIANA

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

7

POPESCU EUGENIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi

23. FARMACIE

1

MUNTEAN DANIELA LUCIA- preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

2

HĂRJEU VICTORIA-vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

3

ANDRIEŞ ADRIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

4

HANCIANU MONICA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi

5

LOGHIN FELICIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

6

MIRCIOIU CONSTANTIN

Academia de Ştiinţe Medicale, Bucureşti

7

MIRON ANCA

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi

8

NEAMŢU JOHNY

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

9

OPREAN RADU

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Ştiinţe sociale

24. ŞTIINŢE JURIDICE

1

BOROI GABRIEL - preşedinte

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

2

ANGHENI SMARANDA- vicepreşedinte

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

3

BĂLAN EMIL

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

4

CATANĂ RADU

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

5

DĂNIŞOR DAN CLAUDIU

Universitatea din Craiova

6

DIDEA IONEL

Universitatea din Piteşti

7

DOGARU ION

Academia Română

8

DUMITRESCU CORINA ADRIANA

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

9

DUŢU MIRCEA

Academia Română

10

POPA GHEORGHE

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

11

TĂNĂSESCU SIMINA ELENA

Universitatea din Bucureşti

12

TOADER TUDOREL

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

13

TRĂILESCU ANTON

Universitatea de Vest din Timişoara

14

VASILESCU PAUL

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

15

VEDINAŞ VERGINIA

Universitatea din Bucureşti

25 SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

1

BARBU DANIEL - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

PUŞCAŞ VASILE - vicepreşedinte

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

BALAHUR DOINA

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

4

BĂRGĂOANU ALINA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

5

DÂNCU VASILE

Universitatea din Bucureşti

6

DOBRESCU PAUL

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

7

DUMITRU SANDU

Universitatea din Bucureşti

8

GORUN ADRIAN

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

9

HINŢEA CĂLIN EMILIAN

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

10

HORGA IOAN

Universitatea din Oradea

11

OLTEANU GABRIEL EDMOND

Universitatea din Craiova

12

PĂUN NICOLAE

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

13

PIELEANU MARIUS

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

14

POEDE GEORGE

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

15

PROFIROIU MARIUS

Academia de Studii Economice din Bucureşti

16

ROTH MARIA

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

17

ZAMFIR CĂTĂLIN

Academia Română

26. ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ

1

TOMA GHEORGHE - preşedinte

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti

2

PÎNZARIU SORIN - vicepreşedinte

Universitatea Naţională de Apărare "Carol 1" din Bucureşti

3

CAVAROPOL DAN

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

4

CIUPERCĂ ELLA

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti

5

CRĂCIUN ION

Universitatea Naţională de Apărare "Carol 1" din Bucureşti

6

DUMITRU DANIEL

Universitatea Naţională de Apărare "Carol 1" din Bucureşti

7

DUMITRU IRENA

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti

8

MINCULETE GHEORGHE

Universitatea Naţională de Apărare "Carol 1" din Bucureşti

9

PRUNĂ ŞTEFAN

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

10

ROCEANU ION

Universitatea Naţională de Apărare "Carol 1" din Bucureşti

11

ŢICAL GEORGE

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

27. ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

1

ISTUDOR NICOLAE - preşedinte

Academia de Studii Economice din Bucureşti

2

PIRTEA MARILEN GABRIEL - vicepreşedinte

Universitatea de Vest din Timişoara

3

MARCU NICU - vicepreşedinte

Universitatea din Craiova

4

AIRINEI DINU

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

5

ANGHEL LAURENŢIU-DAN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

6

BIBU NICOLAE

Universitatea de Vest din Timişoara

7

BURJA VASILE

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

8

COCRIŞ VASILE

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

9

COJANU VALENTIN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

10

DIMA BOGDAN

Universitatea de Vest din Timişoara

11

DOBRE COSTINEL

Universitatea de Vest din Timişoara

12

DOBRIN OCTAVIAN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

13

DUMITRESCU DALINA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

14

DUTESCU ADRIANA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

15

FELEAGĂ LILIANA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

16

FRANC VALERIU IOAN

Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C, Kiriţescu" al Academiei Române, Bucureşti

17

GRIGORESCU ADRIANA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

18

HURDUZEU GHEORGHE

Academia de Studii Economice din Bucureşti

19

LAZĂR DAN TUDOR

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

20

LUNGU ION

Academia de Studii Economice din Bucureşti

21

LUŢAŞ MIHAELA

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

22

MATIŞ DUMITRU

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

23

MINEA ALEXANDRU

Universita D'Auvergne, Clermont-Ferrand, Franţa

24

MITRUŢ CONSTANTIN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

25

PASCARIU GABRIELA

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

26

PÂRGARU ION

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

27

PLĂIAŞ IOAN

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

28

POPA ION

Academia de Studii Economice din Bucureşti

29

PRELIPCEAN GABRIELA

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

30

ROTARIU ILIE

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

31

ŢIGU GABRIELA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

28. PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

1

POTOLEA DAN - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

OPRE NICULAE ADRIAN - vicepreşedinte

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

ANIŢEI MIHAI

Universitatea din Bucureşti

4

CHIŞ VASILE

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

5

COJOCARU VIOREL

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

6

CREŢU MIHAELA CARMEN

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

7

ENOIU RĂZVAN

Universitatea "Transilvania" din Braşov

8

GAVRILU CALIN

Universitatea de Vest din Timişoara

9

GRIGORE VASILICA

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

10

GROSU EMILIA FLORINA

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

11

HĂVÂRNEANU CORNELIU

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

12

IUCU ROMIŢĂ

Universitatea din Bucureşti

13

MARINESCU GHEORGHE

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

14

MIHAILESCU LILIANA

Universitatea din Piteşti

15

TOMA STELIANA

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Ştiinţe umaniste şi arte

29. FILOLOGIE

1

GAFTON ALEXANDRU - preşedinte

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

2

CORNILESCU ALEXANDRA - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3

BECHET FLORICA

Universitatea din Bucureşti

4

BOLDEA IULIAN

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

5

DIACONU MIRCEA

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

6

LUPU COMAN

Universitatea din Bucureşti

7

MANOLACHE GHEORGHE

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

8

MUNTEANU EUGEN

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

9

OLTEAN ŞTEFAN

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

10

SIMUŢ ION

Universitatea din Oradea

11

TEODORESCU CRISTIANA NICOLA

Universitatea din Craiova

30. FILOSOFIE

1

SURDU ALEXANDRU - preşedinte

Academia Română

2

BRÂNCOVEANU VASILE ROMULUS - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3

BIRIŞ IOAN

Universitatea de Vest din Timişoara

4

CIOMOŞ VIRGIL

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

5

COZMA CARMEN

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

6

DUR ION

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

7

ILIESCU ADRIAN PAUL

Universitatea din Bucureşti

8

RÂMBU NICOLAE

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

9

VERESS CAROL

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

31. ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE

1

NISTOR GHEORGHE VLAD - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

BOLOVAN IOAN - vicepreşedinte

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

3

CAZAN ILEANA

Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" al Academiei Române, Bucureşti

4

CÂNDEA IONEL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

5

EDROIU NICOLAE

Academia Română

6

LUCA SABIN ADRIAN

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

7

IACOB GHEORGHE

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

8

MOGA VALER

Universitatea J Decembrie 1918" din Alba Iulia

9

NICOARĂ TOADER

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

10

PLATON ALEXANDRU FLORIN

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

11

RETEGAN MIHAI

Universitatea din Bucureşti

12

SIGMIREAN CORNEL

Academia Română

13

SPINEI VICTOR

Academia Română

14

ŞIPOŞ SORIN

Universitatea din Oradea

15

VULPE ALEXANDRU

Academia Română

32. TEOLOGIE

1

ACHIMESCU NICOLAE - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

PĂTULEANU CONSTANTIN - vicepreşedinte

Universitatea din Craiova

3

BUCHIU ŞTEFAN

Universitatea din Bucureşti

4

BUNACIU OTNIEL IOAN

Universitatea din Bucureşti

5

CHIFĂR NICOLAE

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

6

CHIRILĂ IOAN

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

7

DANCĂ WILHELM

Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti

8

HIMCINSCHI MIHAI

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

9

MARTON JOZSEF

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

10

MOLNAR JANOS

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

11

RUNCAN NECHITA

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

12

NEGRUŢ PAUL

Universitatea "Emanuel" din Oradea

13

PETRARU GHEORGHE

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

14

SAVA VIOREL

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

15

TOFANĂ STELIAN

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

33. ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

1

EFTENIE MARIANA- preşedinte

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti

2

MATEI ADRIANA-vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

BICASMARANDA

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

4

BOGDĂNESCU ZENO

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti

5

GOCIMAN CRISTINAOLGA

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti

6

MOICEANU MARIAN

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti

7

ŞTEFAN DORIN

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti

34. ARTE VIZUALE

1

THEODORESCU RĂZVAN - preşedinte

Academia Română

2

SBÂRCIU IOAN - vicepreşedinte

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

3

DEMETRESCU RUXANDRA SILVELIA

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

4

GHEORGHIU DRAGOŞ

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

5

MIHĂILESCU DOINA VALERIA

Universitatea de Vest din Timişoara

6

SOLOVĂSTRU RADU CĂLIN

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

7

ZAHARIA DUMITRU

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

35 ARTELE SPECTACOLULUI

1

ALEXA VISARION - preşedinte

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti

2

PRELIPCEAN DAN - vicepreşedinte

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

3

BĂLĂIŢĂ AURELIAN

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

4

CHIRIAC CONSTANTIN

Universitatea "Lucian Blaga:i din Sibiu

5

DEDIU SANDU VALENTINA

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

6

DRĂGULIN STELA

Universitatea "Transilvania" din Braşov

7

GOLOGAN DANIELA (MIRUNA RUNCAN)

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

8

POP ADRIAN

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

9

TITIENI ADRIAN

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti

10

ZONTE VIOLETA

Universitatea de Vest din Timişoara

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 30 din data de 15 ianuarie 2016