ORDIN nr. 2073 din 29 octombrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor
Având în vedere Referatul nr. 3.076 din 21 octombrie 2014 al Direcţiei asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
în temeiul art. 1 alin. (6) şi al art. 5 din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 3 decembrie 2014