ORDIN nr. 1269 din 2 august 2012 privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul
În temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă tarifele la călătoria cu metroul, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 4 august 2012.
-****-

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

ANEXĂ: Tarife la călătoria cu metroul

1.

cartela cu 2 călătorii

4 lei

2.

cartela cu 10 călătorii

15 lei

3.

abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii

20 lei

4.

abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

60 lei

5.

abonament lunar cu 62 de călătorii

50 lei

6.

abonament de o zi

6 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 544 din data de 3 august 2012