ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 10 iunie 2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele
Având în vedere necesitatea stabilirii nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, atât pentru primele încărcături, cât şi pentru consumul tehnologic al unităţilor 1-4 pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora,
luând în considerare faptul că, în condiţiile atingerii nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, achiziţionarea în continuare de apă grea nu se mai justifică, apare ca imperios necesară adoptarea de măsuri privind preluarea cantităţilor de apă grea produse de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată în procedura reorganizării judiciare, până la data de 30 iunie 2015, în scopul atingerii nivelurilor maxime stabilite.
Având în vedere necesitatea alocării de la bugetul de stat pentru bugetul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor destinate cantităţilor de apă grea ce vor mai fi acumulate la rezerva de stat pentru unităţile 3 şi 4 până la atingerea nivelurilor maxime stabilite pentru produsul apă grea,
întrucât neadoptarea de urgenţă a măsurilor privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora poate conduce la disfuncţionalităţi majore în modul de operare al unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, lipsind de predictibilitate activităţile de utilizare şi management al cantităţilor de apă grea,
luând în considerare obligaţia de organizare a unei entităţi care să asigure managementul apei grele pentru toată perioada de operare a celor patru unităţi de la CNE Cernavodă,
având în vedere că instalaţiile care vor fi utilizate pentru asigurarea managementului apei grele depozitate permit creşterea concentraţiei apei grele produse pentru unităţile 1 şi 2 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă până la nivelul de concentraţie izotopică solicitat pentru unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă,
întrucât neadoptarea de urgenţă a acestor măsuri poate conduce la posibilitatea declanşării procedurilor de oprire în avarie a instalaţiilor, situaţie cu care regia s-a mai confruntat în 1994 când s-au înregistrat 4 morţi şi 17 grav intoxicaţi, la deschiderea procedurii falimentului regiei, motivată de oprirea producţiei de apă grea, ca urmare a sistării achiziţionării unor cantităţi suplimentare la rezerva de stat, cu efecte greu de prevăzut în condiţiile în care oprirea necontrolată şi neasigurată a instalaţiilor poate periclita siguranţa populaţiei şi a mediului, cu posibile efecte transfrontaliere, şi la nefinalizarea unei soluţii organizatorice pentru asigurarea managementului apei grele pe întreaga perioadă de operare a unităţilor 1-4 de la CNE Cernavodă (cuprinsă între 35 şi 60 de ani),
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
Se stabileşte nivelul maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă la cantitatea totală de 3.400 tone.
Art. 2
Cantităţile de apă grea produse de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin până la data de 30 iunie 2015 în scopul atingerii nivelurilor maxime prevăzute la art. 1 vor fi preluate la rezerva de stat de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
Art. 3
1.Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 29 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 77/2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Asigurarea cantităţilor necesare de apă grea prevăzute la alin. (1) se realizează cu plată, cu reducerea corespunzătoare a nivelului prevăzut în Nomenclatorul produselor rezervă de stat."
Art. 4
În funcţie de necesităţile impuse de strategia de privatizare a Societăţii Naţionale Nuclearelectrica - S.A., inclusiv de soluţia de realizare a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă, precum şi pentru buna funcţionare a unităţilor 1-4 este permisă creşterea, de către entitatea care asigură managementul apei grele, a concentraţiei şi caracteristicilor fizice ale apei grele produse şi depozitate pentru unităţile 1 şi 2 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă până la nivelul de concentraţie izotopică şi a caracteristicilor fizice prevăzute pentru unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 433 din data de 17 iunie 2015