DECIZIE nr. 1 din 21 ianuarie 2013 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
În temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
se convoacă Senatul în sesiune extraordinară în data de 22 ianuarie 2013, ora 14,00. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
-****-

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

ANEXĂ: Proiectul ordinii de zi a sesiunii extraordinare a Senatului din data de 22 ianuarie 2013
1.Depunerea de către domnul senator Dan Voiculescu a jurământului prevăzut la art. 70 din Constituţia României, republicată
2.Dezbaterea proiectului de hotărâre a Senatului privind bugetul pe anul 2013
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013