ORDIN nr. 2478 din 13 septembrie 2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Edificiul cu contraforturi", situat în situl arheologic medieval "Oraşul de Floci", din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa
În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.525/CM din 3 septembrie 2012,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. c) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.
Art. 1
Imobilul "Edificiul cu contraforturi", situat în situl arheologic medieval "Oraşul de Floci" din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa, se clasează ca monument istoric, grupa valorică "A", cod în Lista monumentelor istorice IL-I-m-A-14051-04.
Art. 2
Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Ialomiţa pentru ducere la îndeplinire.
Art. 3
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Ialomiţa va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 731 din data de 29 octombrie 2012