DECIZIE nr. 7 din 4 septembrie 2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Orbeni
Având în vedere:
- Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere nr. 403.310 din 27 august 2012;
- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1
Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Orbeni, judeţul Bacău, convenită prin licenţa de concesiune nr. 1.118/2000 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială VARGAS - S.R.L., cu sediul în Luizi Călugăra, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 646 din data de 11 septembrie 2012