ORDIN nr. 2239/C din 12 iulie 2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 33/39.342 din 11 iulie 2013 privind modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011, în care se arată că, în condiţiile în care s-a înregistrat un număr de 1.430 candidaţi înscrişi la concursul pentru ocuparea celor 90 de posturi vacante de consilier de probaţiune, organizat în perioada iunie-octombrie 2013, termenele stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare pentru derularea unor etape de concurs nu pot asigura o evaluare riguroasă, obiectivă şi completă a candidaţilor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 17
(1) Selecţia dosarelor depuse de candidaţi se va realiza în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora."
2.La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), iar rezultatele se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei."
3.La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Lucrările scrise sunt corectate în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data susţinerii etapei, iar rezultatele sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei."
4.La articolul 21, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) de către comisia de soluţionare a contestaţiilor."
5.La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Rezultatele testării medicale şi psihologice se vor publica în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data finalizării examinării candidaţilor."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. III
Direcţia resurse umane şi Direcţia de probaţiune vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
-****-

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 18 iulie 2013