HOTĂRÂRE nr. 544 din 8 iulie 2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin, fii din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Nr. MFP

Denumirea imobilului

Cod de clasificaţie

Datele de identificare

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar în lei

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/folosinţă/concesiune

Concesiune/închiriat/Dat cu titlu gratuit

Tipul bunului

Ministerul Finanţelor Publice va atribui un număr nou.

Sediul administrativ al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

8.29.08

Sediu administrativ

Construcţie P

Suprafaţă construită = 133 mp

Suprafaţă utilă = 109,53 mp

Teren

Suprafaţă = 749 mp

Nr. cadastral 300202

Nr. carte funciară 300202-C1 Gurahonţ

Pe latura nordică - proprietate privată (teren intravilan cu construcţie)

Pe latura estică - proprietate privată (teren intravilan cu construcţie)

Pe latura sudică - proprietate privată (teren intravilan cu construcţie)

Pe latura vestică - depozit lemn şi birou avocatură

Judeţul Arad, localitatea Gurahonţ, str. Crişan nr. 14

2013

127.658

122.987

4.671

Proces-verbal de predare-primire nr. 626/5.153/2010

Raport de reevaluare din 10.10.2014

Administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

CUI 9051601 pentru O.C.P.I. Arad

 

Imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 20 iulie 2015