RECTIFICARE din 19 februarie 2014 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009
La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 1, la poziţia nr. 139, în loc de: "139. Morari Aliona, fiica lui Burlac Constantin (născut la 22.08.1939 în localitatea Tîrşiţei, raionul Teleneşti) şi Valentina, născută la data de 29 august 1971 în localitatea Tîrşiţei, raionul Teleneşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Moldova nr. 16, ap. 73. (4.265/2008) Copii minori: Morari Gabriela, născută la data de 30.07.1992, şi Morari Augustin, născut la data de 1.08.2000." se va citi: "139. Morari Aliona, fiica lui Burlac Constantin (născut la 22.08.1939 în localitatea Tîrşiţei, raionul Teleneşti) şi Valentina, născută la data de 29 august 1971 în localitatea Tîrşiţei, raionul Teleneşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Moldova nr. 16, ap. 73. (4.265/2008) Copii minori: Morari Gabriela, născută la data de 30.07.1993, şi Morari Augustin, născut la data de 1.08.2000."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 124 din data de 19 februarie 2014