RAPORT nr. 5512 din 30 martie 2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioadele 19-30 octombrie 2015 şi 23 noiembrie - 15 decembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central pentru anul 2014. Perioada controlată a fost extinsă la 1 ianuarie - 30 noiembrie 2015.
I.Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2014 veniturile Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central au totalizat 1.439.588,44 lei şi au fost obţinute din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 922.203,39 lei, din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 229.134,69 lei, din donaţii în sumă de 284.679,68 lei şi din alte surse de venit în sumă de 3.570,68 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 999.320,36 lei.
Pentru perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2015 veniturile Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central au totalizat 918.470,15 lei şi au fost obţinute din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 918.469,78 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,37 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 411.856,50 lei.
De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), ale art. 10, ale art. 25 alin. (1) şi (2) şi ale art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.
II.Recomandări
- înregistrarea în contabilitatea proprie, ca donaţii, a reducerilor de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor;
- respectarea Normelor generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- respectarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- verificarea documentelor transmise de către organizaţiile judeţene şi remedierea erorilor din contabilitate constatate în urma misiunilor de control desfăşurate de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente;
- întocmirea la zi a evidenţei contabile a Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- întocmirea ordinelor de deplasare şi a deconturilor de cheltuieli pentru deplasările efectuate. Conform Normelor generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 11 mai 2016