DECRET nr. 800 din 12 septembrie 2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia personală avută la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Franceză, pentru înţelegerea şi interesul manifestate faţă de istoria şi cultura românească,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Colan Excelenţei Sale domnului Francois Hollande, Preşedintele Republicii Franceze.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 707 din data de 12 septembrie 2016