ACTUL din 4 aprilie 2013 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România
1.Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: nu este cazul.
2.Lista membrilor care au plătit în anul 2012 cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară: nu este cazul.
3.Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1.

Firczak Gheorghe

1550610201038

română

electorală

15.000

29.05.2012

2.

Firczak Iulius Marian

1791014201009

română

electorală

5.000

29.05.2012

3.

Firczak Gheorghe

1550610201038

română

electorală

10.000

29.10.2012

4.

Firczak Gheorghe

1550610201038

română

electorală

10.000

3.12.2012

5.

Firczak Iulius Marian

1791014201009

română

electorală

10.500

3.12.2012

6.

Firczak Gheorghe

1550610201038

română

electorală

6.500

7.12.2012

4.Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară: nu este cazul.
5.Cuantumul total al donaţiilor confidenţiale: nu este cazul.
6.Centralizator donaţii în anul 2012
Date despre donaţii

Tipul donaţiei

Nr. donatori

Valoarea donaţiei

Donaţii persoane fizice

2

57.000 lei

Donaţii persoane juridice

-

-

Donaţii confidenţiale

-

-

Total:

 

57.000 lei

7.Donaţiile constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică: nu este cazul.
8.Alte surse de venituri: nu este cazul.
9.Cuantumul total al sumelor aduse ca aport financiar de o formaţiune nepolitică asociată cu un partid politic: nu este cazul.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 191 din data de 4 aprilie 2013