HOTĂRÂRE nr. 112 din 20 martie 2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 114.800 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2013, pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ:

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judeţul

Suma

- lei -

1

Vekony Mihai

Municipiul Arad, str. Piaţa Gării nr. 11, bl. G, sc. C, ap. 40

Arad

8000

2

Mărgărit Florian Ovidiu

Municipiul Piteşti, Str. Petroliştilor nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 8

Argeş

1000

3

Ghiţă Emilia

Municipiul Piteşti, Str. Stejarului nr. 3, bl. A 25, sc. F, ap. 10

Argeş

2500

4

Drăguţoiu Georgel

Municipiul Piteşti, str. Carol Davila nr. 11, bl. N5, sc. B, ap. 15

Argeş

1000

5

Iorga Nicolae

Municipiul Piteşti, str. Petre Rareş nr. 7, bl. P19, sc. B, ap. 1

Argeş

2000

6

Luca Magdalena şi Luca Ion

Municipiul Piteşti, str. Fraţii Goleşti, bl. S6, sc. B, ap. 12

Argeş

3500

7

Neguţ Lucia

Municipiul Piteşti, str. Găvana nr. 2, bl. 25A, sc. C, ap. 12

Argeş

1000

8

Onete Felicia

Municipiul Piteşti, Str. Depozitelor nr. 2, bl. 104, sc. A, ap. 60

Argeş

1000

9

Gheorghe Maria

Oraşul Mioveni, Str. Pieţei, bl. F4, sc. D, ap. 9

Argeş

2000

10

Ungureanu Ion

Comuna Pârjol, satul Băsăşti

Bacău

1500

11

Heisu Maria

Comuna Pârjol, satul Băsăşti

Bacău

2000

12

Lupu Octaviana

Municipiul Bacău, Str. Florilor, bl. 1, sc. D, ap. 1

Bacău

3000

13

Nistor Ionel

Municipiul Oradea, Str. Sucevei nr. 69, ap. 5

Bihor

1500

14

Ştir Aurica

Municipiul Bistriţa, Aleea Tihuţa nr. 9, sc. C, ap. 49

Bistriţa-Năsăud

1400

15

Mocanu Nicoleta

Municipiul Botoşani, str. Tulbureni nr. 8

Botoşani

2000

16

Postolache Rodica

Municipiul Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 20A, sc. B, ap. 2

Botoşani

2000

17

Covalciuc Lazăr

Municipiul Botoşani, Str. Busuiocului nr. 4

Botoşani

1500

18

Feraru Gheorghe

Municipiul Botoşani, Str. 1 Decembrie nr. 53

Botoşani

1500

19

Salvari Cristinel Florin

Municipiul Botoşani, str. Vârnav nr. 36, sc. B, et. 3, ap. 9

Botoşani

3000

20

Chisăliţă Alexandru Valentin

Municipiul Botoşani, Aleea Parcului nr. 2, sc. B, ap. 14

Botoşani

2500

21

Bloj Ioan

Oraşul Zărneşti, Str. Mare nr. 173, bl. 4, ap. 70

Braşov

3000

22

Spilcea Neculai

Comuna Verneşti, satul Nişcov

Buzău

500

23

Vişan Estera Rozieta

Oraşul Bocşa, Str. Teilor nr. 22

Caraş-Severin

20000

24

Bâşu Mariana

Municipiul Olteniţa, Aleea Crângului nr. 1

Călăraşi

2000

25

Ivanciu Florina

Municipiul Călăraşi, Str. Luceafărului nr. 9, bl. E12, sc. B, et. 4, ap. 9

Călăraşi

2000

26

Tănase Clement

Municipiul Galaţi, str. Războieni nr. 54

Galaţi

500

27

Corturariu Florica

Municipiul Hunedoara, str. Traian Vuia nr. 5, bl. Z2-1, sc. A, ap. 33

Hunedoara

300

28

Grigoraş Aurora

Municipiul Hunedoara, str. George Enescu nr. 6, bl. 131, sc. B, ap. 9

Hunedoara

500

29

Mărgineanu Felicia

Municipiul Hunedoara, str. Traian Vuia nr. 5, bl. Z2-1, sc. A, et. 3, ap. 21

Hunedoara

700

30

Toporan Constanţa

Municipiul Hunedoara, Str. Trandafirilor nr. 11, bl. 21, sc. A, et. 1, ap. 8

Hunedoara

200

31

Papa Maricica

Municipiul Hunedoara, Str. Trandafirilor nr. 5, bl. 16, sc. D, et. 3, ap. 74

Hunedoara

500

32

Marinescu Floarea

Oraşul Aninoasa, Str. Libertăţii, bl. 105, ap. 27

Hunedoara

500

33

Roşu Aurel

Municipiul Deva, str. N. Bălcescu nr. 21, bl. 15, ap. 12

Hunedoara

500

34

Lăpuşneanu Elena Oana

Municipiul Hunedoara, Str. Eroilor nr. 1, bl. 24, sc. B, ap. 32

Hunedoara

300

35

Matei Cristinel

Oraşul Aninoasa, str. Vulculeşti, bl. D, ap. 3

Hunedoara

500

36

Almăjanu Simona

Oraşul Aninoasa, Str. Libertăţii nr. 138

Hunedoara

1000

37

Kalanyos Elena- Niculina

Municipiul Hunedoara, str. Zlasti nr. 152

Hunedoara

1000

38

Kalanyos Romeo

Municipiul Hunedoara, str. Zlasti nr. 152

Hunedoara

1000

39

Badiu Mariana Viorica

Municipiul Sibiu, str. Podragul nr. 14

Sibiu

5000

40

Bârcan Gabriela

Municipiul Sibiu Str. Ţiglarilor, bl. G1, ap. 18

Sibiu

1500

41

Zmău Mihaela

Municipiul Vaslui, str. Cuza-Vodă, bl. 160, sc. B, et. 3, ap. 6

Vaslui

1500

42

Aliciuc Mioara

Municipiul Vaslui, str. Mareşal C-tin Prezan, bl. 121, sc. C, ap. 18

Vaslui

1500

43

Niţă Costache

Oraşul Negreşti, Str. 8 Martie nr. 5

Vaslui

1000

44

Ababei Elena

Satul Valea Mare nr. 241 A, Oraşul Negreşti

Vaslui

1100

45

Luţu Florin

Oraşul Negreşti, str. Nicolae Iorga nr. 53A

Vaslui

2100

46

Cucu Bogdan

Oraşul Negreşti, str. Nicolae Iorga nr. 26

Vaslui

2500

47

Ţintea Elena

Satul Cioatele, nr. 80, oraşul Negreşti

Vaslui

1000

48

Anghelinei Ionel

Satul Căzăneşti, oraşul Negreşti

Vaslui

2500

49

Dima Verghelia

Oraşul Negreşti, str. I.L. Caragiale nr. 35

Vaslui

2100

50

Mărgean Georgian

Oraşul Negreşti, str. Nicolae Iorga nr. 40

Vaslui

1100

51

Alexandruc Radu

Oraşul Negreşti, str. Abator nr. 52

Vaslui

2000

52

Neculai Neculai

Oraşul Negreşti, str. Nicolae Iorga nr. 59F

Vaslui

1000

53

Didaie Maria

Str. Maximilian Popper nr. 27-29, sectorul 3

Bucureşti

1000

54

Guţă Cornelia

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 45, bl. J41, sc. 2, ap. 23, sectorul 3

Bucureşti

1000

55

Mitu Gheorghe

Str. Plut. Petre Ionescu nr. 6, bl. 6B, ap. 44, sectorul 3

Bucureşti

1000

56

Bordei Liliana Daniela

Str. Elev Ştefănescu Ştefan, nr. 49, bl. 422A, sc. 1, et. 4, ap. 26, sectorul 2

Bucureşti

7000

TOTAL

114800

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 158 din data de 25 martie 2013