HOTĂRÂRE nr. 863 din 6 noiembrie 2013 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Datele de identificare ale imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia M.F.P. nr. 39374 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei, identificat potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3
Imobilul prevăzut la art. 2 se transmite, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 4
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

Nr. MFP

Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Adresa imobilului

Descrierea tehnică

Ordonatorul/ Administratorul actual al bunului

Unitatea de cult care deţine bunul în folosinţă gratuită

0

1

2

3

4

5

6

39374

8.29.06

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

Imobil

Localitatea Tismana, judeţul Gorj

Tabăra Tismana

Clădire - Vilă cu etaj

Valoare de inventar (în lei) = 424.416 lei

Secretariatul de Stat pentru Culte

Arhiepiscopia Craiovei

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei

Nr. MFP

Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Adresa imobilului

Descrierea tehnică

Ordonatorul/ Administratorul actual al bunului

Unitatea de cult care deţine bunul în folosinţă gratuită

0

1

2

3

4

5

6

39374

8.29.06

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

Imobil

Localitatea Tismana, judeţul Gorj

Tabăra Tismana

Clădire - Vilă cu etaj

Valoare de inventar (în lei) = 424.416 lei

Secretariatul de Stat pentru Culte

Arhiepiscopia Craiovei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 692 din data de 13 noiembrie 2013