HOTĂRÂRE nr. 571 din 9 iulie 2014 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. a) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile având datele de identificare conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Imobilele prevăzute la art. 1 se dau în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu destinaţia de sedii ale centrelor de testare a soiurilor.
Art. 3
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (CUI 4192880) din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Nr. MF*)

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Tipul bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular) CTS Dâlga

Parter, suprafaţă construită suprafaţă desfăşurată = 355 mp

Incinta unităţii

Judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt, satul Dâlga, str. Negreanca

2010

954.041

Autorizaţie de construire nr. 7/2010; PV nr. 9.093/2010; CF nr. 21085

În administrare

Imobil

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular) CTS Negreşti

Parter, suprafaţă construită suprafaţă desfăşurată 405 mp

Incinta unităţii

Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, strada M. Kogălniceanu nr. 52

2010

926.612

Autorizaţie de construire nr. 35/2010; PV nr. 9.094/2010; CF nr. 70998

În administrare

Imobil

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular) CTS Peciu Nou

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată 423 mp

Incinta unităţii

Judeţul Timiş, comuna Peciu Nou nr. 531/1

2011

1.222.293

Autorizaţie de construire nr. 25/2011; PV nr. 8.493/2011; CF nr. 402603

În administrare

Imobil

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular) CTS Satu Mare

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată 358 mp

Incinta unităţii

Judeţul Satu Mare, comuna Odoreu, Str. Odoreului nr. 286

2012

1.485.940

Autorizaţie de construire nr. 58/2011; PV nr. 3.085/2012; CF nr. 101700

În administrare

Imobil

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular) CTS Tecuci

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată 356 mp

Incinta unităţii

Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 107

2010

898.322

Autorizaţie de construire nr. 214/2010; PV nr. 9.095/2010; CF nr. 101889

În administrare

Imobil

 

8.27.01

Clădire sediu (tip modular) CTS Târgovişte

Parter, suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată 365 mp

Incinta unităţii

Judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi, Str. Principală nr. 278

2009

1.037.080

Autorizaţie de construire nr. 64/2008; PV nr. 7/2009; CF nr. 70402

În administrare

Imobil

*) Nr. MF se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice odată cu înscrierea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 528 din data de 16 iulie 2014