DECRET nr. 664 din 21 iulie 2015 pentru promulgarea Legii privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 554 din data de 27 iulie 2015