ORDIN nr. 1120 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 408/2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.153 din 27 noiembrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere:
- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Până la data de 1 martie 2016, prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţul de achiziţie al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale Natrii Iodidum (131I) reprezintă preţul de decontare al acestora de la nivelul unităţii sanitare."
2.La anexa nr. 2, secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţia 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"145

W54044001

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

ROCLARIN 500 mg

COMPR FILM.

500 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.

P-RF

20

1,413500

1,849000"

3.La anexa nr. 2, secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 439 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 440-444, cu următorul cuprins:

"440

W61240002

J01FA10

AZITHROMYCINUM

AZIBIOT 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

KRKA. D.D..NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 6 COMPR. FILM.

PRF

6

2,435000

3,291666

441

W61631003

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

LEVALOX 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM.

PRF

7

1,381714

1,866857

442

W61706003

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

LEVALOX 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

KRKA. D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM.

PRF

7

2,866285

3,874285

443

W61707001

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

LEVALOX 5 mg/ml

SOL PERF.

5 mg/ml

KRKA. D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ŞI CAPAC DIN AL A100 ML SOL. PERF.

PR

1

33,144000

43,356000

444

W61605001

J05AB14

VALGANClCLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000"

4.La anexa nr. 2, secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile", litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziţia 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"25

W54044001

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

ROCLARIN 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.

P-RF

20

1,413500

1,849000"

5.La anexa nr. 2, secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 336, 359-368 şi 371 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"336

W42249001

L01XX32

BORTEZOMIBUM****

VELCADE 3,5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3,5 mg

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

BELGIA

CUTIE X 1 FLAC. X 10 ML X 3,5 MG PULB. PT. SOL. INJ., INTRODUS ÎNTR-UN BLISTER TRANSPARENT

P-RF/R

1

3.087,800000

3.411,490000

...

                         

359

W58725009

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA RANBAXY50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

RANBAXY (U.K.) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC PPX 28 COMPR. FILM.

P6L

28

1,359199

1,777999

360

W56707002

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA KABî 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 (2 X 14) COMPR. FILM.

P6L

28

1,359199

1,777999

361

W58725001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA RANBAXY 50 mg

COMPR FILM.

50 mg

RANBAXY (U.K.) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.

P6L

28

1,359199

1,777999

362

W56520001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA ATB50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 3 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.

PR

30

1,359199

1,777999

363

W61108001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

YONISTIB 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

NEOLA PHARMA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.

P-6L

28

1,359199

1,777999

364

W54851001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

CALUMID

COMPR. FILM.

50 mg

GEDEON RICHTER ROMANIA SA

ROMANIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVDC- PVC X 15 COMPR. FILM.

P-6L

30

1,359199

1,777999

365

W10174001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

CASODEX 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ASTRAZENECA UK LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 2 BLIST. TIP CALENDAR AL/PVC X 14 COMPR. FILM.

P-6L

28

1,359199

1,777999

366

W58039001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA ALVOGEN 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ALVOGEN ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM

P6L

28

1,359199

1,777999

367

W55156001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

YONISTIB 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ROMASTRU TRADING S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.

P-6L

28

1,359199

1,777999

368

W53339003

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA SANDOZ50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

P-6L

30

1,359199

1,777999

...

                         

371

W53245005

L02BG03

AMASTROZOLUM

ENZAMIDEX 1 mg

COMPR. FILM.

1 mg

LANNACHER HEILMITTEL GES. M.B.H.

AUSTRIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

PR

30

1,096666

1,434333"

6.La anexa nr. 2, secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 482 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 483-488, cu următorul cuprins:

"483

W10508001

L01XX02

ASPARAGINAZUM

ASPARAGINASE 5000 MEDAC

LIOF. PT. SOL. INJ./PERF.

5000 ui

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 5000 UI LIOF. PT. SOL. INJ./PERF.

S

1

297,550000

363,250000

484

W61918001

L01XX32

BORTEZOMIBUM****

BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mg

PULB. PT. SOL INJ.

3,5 mg

GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I CU CAPACITATE DE 10 ML

PR

1

2.573,170000

2.842,910000

485

W56123004

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

P-6L

30

1,132666

1,481666

486

W56123006

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 84 COMPR. FILM.

P-6L

84

1,359199

1,777999

487

W56123003

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.

P-6L

28

1,133214

1,482142

488

W61792001

M05BA08

ACIDUM ZOLEDRONICUM**

ACID ZOLEDRONIC ACCORD 4 mg/5 ml

CONC. PT, SOL PERF.

4 mg/5 ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 5 ML DIN COPOLIMER CICLOOLEFINIC TRANSPARENT

PRF

1

87,516000

106,839000"

7.La anexa nr. 2, secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.4 "Mucoviscidoză", poziţia 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"17

W54044001

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

ROCLARIN 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.

P-RF

20

1,413500

1,849000"

8.La anexa nr. 2, secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.4 "Mucoviscidoză", după poziţia 31 se introduce o nouă poziţie, poziţia 32, cu următorul cuprins:

"32

W59802002

A09AA02

PANCREATINUM**

KREOM 40000

CAPS. GASTROREZ.

400 mg

ABBOTT LABORATORIES GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU 50 CAPS. GASTROREZ.

P6L

50

1,684200

2,129600"

9.La anexa nr. 2, secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", poziţiile 48 şi 49 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"48

W52559002

M05BB03

COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM)**

FOSAVANCE 70 mg/5600 UI

COMPR.

70 mg/5600 UI

MERCK SHARP & DOHME

MAREA BRITANIE

CUTIE X 4 COMPR. (1 PLIANT CU BLIST. AL/AL X 4 COMPR.)

P-6L

4

6,483000

8,763000

49

W52559001

M05BB03

COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM)**

FOSAVANCE 70 mg/5600 UI

COMPR.

70 mg/5600 UI

MERCK SHARP & DOHME

MAREA BRITANIE

CUTIE X 2 COMPR. (1 PLIANT CU BLIST. AL/AL X 2 COMPR.)

P-6L

2

6,483000

8,763000"

10.La anexa nr. 2, secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", după poziţia 49 se introduce o nouă poziţie, poziţia 50, cu următorul cuprins:

"50

W62143003

M05BB03

COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM)**

DA-BONE 70 mg/5600 UI

COMPR.

70 mg/5600 UI

TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 4 COMPR., AMBALAJ TIP CALENDAR

P6L

4

5,402500

7,302500"

11.La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziţia 9 se abrogă.
12.La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziţia 279 se introduce o nouă poziţie, poziţia 280, cu următorul cuprins:

"280

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000"

13.La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.2. "Transplant de cord", după poziţia 113 se introduce o nouă poziţie, poziţia 114, cu următorul cuprins:

"114

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000"

14.La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", poziţia 3 se abrogă.
15.La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziţia 90 se introduce o nouă poziţie, poziţia 91, cu următorul cuprins:

"91

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000"

16.La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", poziţia 3 se abrogă.
17.La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", după poziţia 186 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 187-189, cu următorul cuprins:

"187

W42954002

H01CB02

OCTREOTIDUM**

SANDOSTATIN LAR 10 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

10 mg

NOVARTIS PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC. PULBERE + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON + 1 AC

PR

1

1.336,810000

1.495,280000

188

W42955002

H01CB02

OCTREOTIDUM**

SANDOSTATIN LAR 20 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

20 mg

NOVARTIS PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC. PULBERE + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON + 1 AC

PR

1

2.643,630000

2.919,710000

189

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUW**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000"

18.La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.5 "Transplant celule pancreatice", după poziţia 14 se introduce o nouă poziţie, poziţia 15, cu următorul cuprins:

"15

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000"

19.La anexa nr 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziţia 142 se introduce o nouă poziţie, poziţia 143, cu următorul cuprins:

"143

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000"

20.La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", poziţia 3 se abrogă.
21.La anexa nr. 2, secţiunea P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", după poziţia 131 se introduce o nouă poziţie, poziţia 132, cu următorul cuprins:

"132

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000"

22.La anexa nr. 2, secţiunea P10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", după poziţia 82 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 83-93, cu următorul cuprins:

"83

W13989004

B05DB

COMBINAŢII

BALANCE 2,3% GLUCOZĂ, 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI BICOMPARTIMENTATE X 2500 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ ("STAY SAFE")

S

4

20,800000

26,300000

84

W13989003

B05DB

COMBINAŢII

BALANCE 2.3% GLUCOZĂ, 1,75 mmol/l calciu

SOL DIAL. PERIT.

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI BICOMPARTIMENTATEX 2000 ML SOL.PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ ("STAY SAFE")

S

4

20,277500

25,640000

85

W53456003

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA2

SOL. DIAL. PERIT

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 2 PUNGI X 5000 ML SOL PT DIALIZĂ PERITONEALĂ - SIST. SLEEP SAFE

S

2

20,715000

27,095000

86

W53457003

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA3

SOL DIAL. PERIT.

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 2 PUNGI X 5000 ML SOL PT DIALIZĂ PERITONEALĂ - SIST. SLEEP SAFE

S

2

20,715000

27,095000

87

W53458003

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA4

SOL. DIAL. PERIT.

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 2 PUNGI X 5000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ - SISTEM SLEEP-SAFE

S

2

20,715000

27,095000

88

W13998003

B05DB

COMBINAŢII

BALANCE 4,25% GLUCOZĂ, 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI BICOMPARTIMENTATE CONŢINÂND CÂTE 2000 ML SOL. PT DIALIZĂ PERITONEALĂ ("STAY SAFE")

S

4

20,610000

26,060000

89

W53458002

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA4

SOL DIAL PERIT.

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI DIN PVC X 2000 ML SOL.PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ-SISTEM STAY SAFE

S

4

16,460000

20,812500

90

W13997003

B05DB

COMBINAŢII

BALANCE 1,5% GLUCOZĂ, 1,75 mmol/l calciu

SOL DIAL. PERIT.

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI BIOCOMPARTIMENTATE X 2000 ML SOL.PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ ("STAY SAFE")

S

4

20,087500

25,397500

91

W13997004

B05DB

COMBINAŢII

BALANCE 1,5% GLUCOZĂ, 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI BIOCOMPARTIMENTATE X 2500 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ ("STAY SAFE")

S

4

20,610000

26,060000

92

W53456002

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA 2

SOL. DIAL. PERIT.

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI X 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ - SISTEM STAY SAFE

S

4

14,837500

18,760000

93

W53457002

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA 3

SOL DIAL PERIT.

FĂRĂ CONCENTRAŢIE

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI X 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ - SISTEM STAY SAFE

S

4

16,795000

21,235000"

23.La anexa nr. 2, secţiunea P11 "Programul naţional de sănătate mintală", Subprogramul tratamentul toxicodependenţelor, după poziţia 6 se introduc două noi poziţii, poziţiile 7 şi 8, cu următorul cuprins:

"7

W60166003

N07BC02

METHADONUM

MISYO 10 mg/ml

CONC. PT. SOL. ORALĂ

10 mg/ml

INN-FARM d.O.O.

SLOVENIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPAC DIN PP 28 CU SIGILIU DIN PE A 1000 ML CONC. PT. SOL. ORALĂ

PS

1

320,120000

387,080000

8

W60166004

N07BC02

METHADONUM

MISYO 10 mg/ml

CONC. PT. SOL. ORALĂ

10 mg/ml

INN-FARM d.O.O.

SLOVENIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPAC DIN PP 28 PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII, A 1000 ML CONC. PT. SOL. ORALĂ

PS

1

320,120000

387,080000"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna decembrie 2015.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Leana Stoea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 900 din data de 3 decembrie 2015