DECIZIE nr. 239 din 20 octombrie 2015 pentru numirea domnului Alexandru Răzvan Cuc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Răzvan Cuc se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 782 din data de 21 octombrie 2015