HOTĂRÂRE nr. 6 din 5 mai 2016 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 21 aprilie 2016
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,
Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 21 aprilie 2016, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2015, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2015 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2015.
Art. 2
Se aprobă - pe baza propunerilor făcute în cadrul Conferinţei - limitele maxime ale cotizaţiilor fixe şi variabile aplicabile începând cu cotizaţiile aferente anului 2017, precum şi reguli de bonificare sau sancţionare în situaţia respectării sau nerespectării termenelor de plată ale cotizaţiilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.
Art. 3
Se aprobă - pe baza propunerilor făcute în cadrul Conferinţei - reguli de comunicare publică în promovarea profesiei de consultant fiscal.
Art. 4
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2016.
Art. 5
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 374 din data de 16 mai 2016