ORDIN nr. 15 din 14 ianuarie 2016 privind dispunerea radierii din Registrul general şi Registrul special ale instituţiilor financiare nebancare a S.C. INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN - S.A.
Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general şi Registrul special a S.C. INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN - SA., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin Scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu nr. 18.795 din 24 decembrie 2015, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României,
guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune radierea din Registrul general şi Registrul special ale instituţiilor financiare nebancare, ţinute la Banca Naţională a României, a S.C. INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr. 85A, sectorul 1, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/14030/2005, cod unic de înregistrare 17863812, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41- 110114/22.11.2010 şi în Registrul special cu nr. RS-PJR-41-110073/8.05.2013, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 67 din data de 29 ianuarie 2016