ORDIN nr. 952 din 19 mai 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 153.015/IM din 15 martie 2016 al Direcţiei generale păduri,
în temeiul prevederilor art. 1 lit. j) şi art. 6 alin. (3) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 18 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

ANEXĂ: Componenţa nominală a Consiliului Naţional de Vânătoare
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 862/2010)
I.Reprezentanţi ai autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare;
1.Gyozo-Istvan Barczi
2.Ilie Mihalache
3.Constantin Badea
II.Reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului
4.Nicolae Manta
III.Reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de poliţie
5.Daniel Cozgărea
IV.Reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de justiţie
6.Aurelia Tudose
V.Reprezentant al autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
7.Ion Sorin Mitrea
VI.Reprezentant al unităţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic
8.Corneliu Paul Boişteanu
VII.Reprezentant al unităţilor de cercetare cu profil cinegetic
9.Ovidiu Ionescu
VIII.Reprezentanţi ai asociaţiilor de vânătoare
10.Neculai Şelaru, din partea asociaţiilor de vânătoare afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
11.Eusebiu Martiniuc, din partea asociaţiilor de vânătoare afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
12.Cătălin Vrabie, din partea asociaţiilor de vânătoare, altele decât cele afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
IX.Reprezentant al administratorului pădurilor statului
13.Laurenţiu-Călin Bibarţ
X.Reprezentant al administratorilor pădurilor proprietate privată
14.Daniel Nicolaescu
XI.Reprezentant al administratorilor pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
15.Eugen Comşa
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 415 din data de 1 iunie 2016