RECTIFICARE în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 3 august 2012, în cuprinsul Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 2 august 2012
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 3 august 2012, în cuprinsul Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 2 august 2012, se fac următoarele rectificări:
- la pagina 7, coloana 1, paragraful 2, rândul 8, şi la pagina 7, coloana 1, paragraful 5, rândul 3, în loc de: "1 august 2012" se va citi: "2 august 2012";
- la pagina 10, coloana 2, după paragraful 2 se va introduce un nou paragraf: "În speţă, însă, sunt aplicabile dispoziţiile legale ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 17 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 556 din data de 7 august 2012