DECIZIE nr. 145 din 25 mai 2015 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)
Având în vedere propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi, formulată prin Adresa înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/2.676 din 8 mai 2015,
în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 24 alin. (4) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Se aprobă componenţa nominală a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 259/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 11 iulie 2013, cu completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: COMPONENŢA NOMINALĂ a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)
1.Ministerul Afacerilor Externe
Oana Rogoveanu, director - membru titular
Victoria Popescu, ministru plenipotenţiar - membru supleant
2.Ministerul Afacerilor Interne
Bogdan Tohăneanu, secretar de stat - membru titular
Ovidiu Macovei, director general adjunct - membru supleant
3.Ministerul Apărării Naţionale
Otilia Sava, secretar de stat - membru titular
Nicolae Anghelescu, şef direcţie - membru supleant
4.Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Cristina Vasilica Icociu, secretar general adjunct - membru titular
Nina Merluşcă, manager public - membru supleant
5.Ministerul Sănătăţii
Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat - membru titular
Monica Isăilă, manager public - membru supleant
6.Ministerul Culturii
Irina Sanda Marin Cajal, subsecretar de stat - membru titular
Mariana Enuş, consilier superior - membru supleant
7.Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului
Mihaela Lazea, director adjunct - membru titular
Gheorghe Nicoara, consilier superior - membru supleant
8.Ministerul Fondurilor Europene
Roxana Mînzatu, secretar de stat - membru titular
Iulia Gugiu, consilier - membru supleant
9.Ministerul Justiţiei
Diana Marielissa Voicu, secretar de stat - membru titular
Alina Nicoleta Rădoi, director - membru supleant
10.Ministerul Finanţelor Publice
Mihai Diaconu, secretar general adjunct - membru titular
Cristina Ivan, manager public - membru supleant
11.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Mihai Busuioc, secretar general adjunct - membru titular
Mihaela Dincă, secretar general adjunct - membru supleant
12.Ministerul pentru Societatea Informaţională
Ionela Viorela Dobrică, subsecretar de stat - membru titular
Mihaela Cioară, consilier pentru afaceri europene - membru supleant
13.Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Anne Jugănaru, secretar de stat - membru titular
Ecaterina Chiricuţă, consilier - membru supleant
14.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Luminiţa Aurora Jâjâie, director - membru titular
Elena Bechir, şef serviciu - membru supleant
15.Ministerul Tineretului şi Sportului
Adrian Călin Buzgău, subsecretar de stat - membru titular
Iulia Gheorghieş, consilier - membru supleant
16.Ministerul Transporturilor
Adrian Olteanu, director - membru titular
Roxana Josefina Mihăescu, consilier superior - membru supleant
17.Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
Georgeta Gavrilă, secretar general adjunct-membru titular
Claudia-Mioara Manea - membru supleant
18.Institutul Naţional de Statistică
Silvia Pisică, director general - membru titular
Andreea Cambir, director - membru supleant
19.Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Georgică Tudorie, director - membru titular
Petre Adrian Clement, şef serviciu - membru supleant
20.Inspecţia Muncii
Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat - membru titular
Maria Motântău, şef serviciu - membru supleant
21.Casa Naţională de Pensii Publice
Carmen Pluteanu, director general - membru titular
Mihaela Ionescu, şef serviciu - membru supleant
22.Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Elena Baboi, director adjunct - membru titular
Domniţa Tudor, inspector superior - membru supleant
23.Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Claudia Sorina Popa, secretar de stat - membru titular
Mădălina Raluca Roşu, director - membru supleant
24.Blocul Naţional Sindical
Mariana Kniesner, vicepreşedinte - membru titular
Niculina Freiberger, preşedintele Organizaţiei de femei - membru supleant
25.Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA"
Mihaela Maria Dârle - membru titular
Cecilia Gostin - membru supleant
26.Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia
Elena Petrovici - membru titular
Florentina Enache - membru supleant
27.Confederaţia Sindicatelor Democratice din România
Ioan Leon Narosi - membru titular
Raluca Rădulescu - membru supleant
28.Confederaţia Sindicală Naţională "Meridian"
Anca Marchidan - membru titular
Horaţiu Ionescu - membru supleant
29.Uniunea Naţională a Patronatului Român
Alexandru Mărgăritescu, director comunicare şi imagine - membru titular
Mariana Mărgăritescu, director evenimente - membru supleant
30.Uniunea Generală a Industriaşilor din România U.G.I.R.
Ştefan Rădeanu, secretar general - membru titular
Radu Godeanu, vicepreşedinte - membru supleant
31.Patronatul Naţional Român
Dan Constantin Anghelescu, vicepreşedinte - membru titular
Cătălin Octavian Albu, secretar general - membru supleant
32.Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România C.N.I.P.M.M.R.
Sebahat Kaya, vicepreşedinte - membru titular
Alina Pârâială - membru supleant
33.Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Irina Ecaterina Sorescu, preşedinte executiv - membru titular
Livia-Oana Aninoşanu, director de programe - membru supleant
34.Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural
Elena Cristina Chinole, preşedinte - membru titular
Alina Ioana Ilie - membru supleant
35.Asociaţia Femeilor din România
Liliana Pagu, preşedinte - membru titular
Doina Maria Ştefan, vicepreşedinte - membru supleant
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 26 mai 2015