HOTĂRÂRE nr. 13 din 9 februarie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- doamna deputat Adriana-Doina Pană, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, în calitate de membru;
- domnului deputat Radu Stroe, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 104 din data de 10 februarie 2015