RECTIFICARE din 30 septembrie 2015 la forma republicată a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015
La forma republicată a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, se face următoarea rectificare:
- în loc de: "Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti" se va citi: "Agenţia Naţională de Transplant".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 30 septembrie 2015