În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 689 din data de 6 septembrie 2016