ORDIN nr. 81 din 19 august 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 20 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 5 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
"a) pentru producători, reprezintă totalitatea UD pe care le exploatează, care se încadrează într-o singură categorie din cele prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1, 2 sau 3; pentru art. 4 alin. (1) pct. 1 fiecare literă reprezintă o categorie aparte; pentru art. 4 alin. (1) pct. 3 fiecare tip de combustibil (cărbune/păcură/gaze) şi/sau tehnologii reprezintă o categorie aparte;"
Art. II
Participanţii la piaţa de energie electrică, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi Societatea Operatorul Pieţei Centralizate de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Emil Calotă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 621 din data de 25 august 2014