DECIZIE nr. 365 din 29 august 2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Balaban Alexandru Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Buzău privind transferul în interesul serviciului al domnului Balaban Alexandru Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.953/I.M. din 26 august 2013, precum şi acordul scris al domnului Balaban Alexandru Gabriel cu privire la acest transfer,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Balaban Alexandru Gabriel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău.
Art. 2
Numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău se face prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 549 din data de 29 august 2013