RECTIFICARE din 20 decembrie 2012 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 3 februarie 2006
La Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 3 februarie 2006, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 5.c), la rândul 2, la coloana 2 "Tarla", în loc de: "A 769" se va citi: "A 796".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 872 din data de 20 decembrie 2012