Având în vedere:
- Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;
- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Nota de fundamentare nr. 549 din 18 februarie 2015 pentru aprobarea metodologiei de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă,
în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Prezentul ordin va fi difuzat prin Direcţia Administrativ tuturor direcţiilor de specialitate.
-****-

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 179 din data de 17 martie 2015