HOTĂRÂRE nr. 450 din 24 iunie 2015 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă alocarea sumei de 30 mii lei, în vederea organizării Zilei Justiţiei pe data de 5 iulie 2015, cu respectarea normativelor de cheltuieli prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Suma prevăzută la alin. (1) se alocă din fondurile aprobate Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2015, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul II "Bunuri şi servicii".
(3)Manifestările prilejuite de acest eveniment se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii şi se desfăşoară în municipiul Bucureşti, la Curtea de Apel Bucureşti.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 461 din data de 26 iunie 2015