ORDIN nr. 1297 din 16 octombrie 2015 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 10.496 din 16 octombrie 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La punctul II "Componenţa nominală a comisiilor de specialitate", numerele curente 3 şi 25 vor avea următorul cuprins:
"3. Comisia de cardiologie
Preşedinte: dr. Voican Alexandru - Sibiu
Vicepreşedinte: dr. Suceveanu Mihaela Carmen - Covasna
Secretar: dr. Marius Nicolae Clocotan - Târgu Mureş
Membri:
Prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - Timişoara
Dr. Saied Saied - Bucureşti
Dr. Octavian Sârbu - Bucureşti
...........
25.Comisia de chirurgie cardiovasculară
Preşedinte: Conf. dr. Victor Costache - Sibiu
Vicepreşedinte: Dr. Sorin Baloş - Târgu Mureş
Secretar: Asist. univ. dr. Liviu Moraru - Târgu Mureş
Membri:
Prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş
Prof. dr. Marian Gaspar - Timişoara
Prof.dr. Ioan Pop D. Popa - Bucureşti
Conf. dr. Traian Gabriel Scridon - Cluj-Napoca"
Art. II
Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 19 octombrie 2015