HOTĂRÂRE nr. 713 din 2 septembrie 2015 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 şi 5 februarie 2015, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile*) semnate la Bucureşti la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 şi 5 februarie 2015, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 40/2007, cu completările ulterioare.
_____
*) Traducere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ:
CAPITOLUL 1:
BANCA MONDIALĂ
BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE
Clădirea UTI, etajul 6, str. Vasile Lascăr nr. 31, sectorul 2, 020492
Bucureşti, România
Tel: (+4)021-201-0311
Fax: (+4) 021-201-0338
21 ianuarie 2015
Excelenţei sale Darius-Bogdan Vâlcov
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România
Stimate domnule ministru,
România - Proiectul privind incluziunea socială (Împrumutul nr. 4.825-RO)
Notificare privind anularea sumelor netrase şi închiderea contului de împrumut
Facem referire la Acordul de împrumut dintre România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), aferent proiectului menţionat mai sus, din data de 4 iulie 2006, cu amendamente.
Data-limită de tragere a proiectului a fost 30 iunie 2014, perioada de graţie s-a încheiat la 31 decembrie 2014 şi ultima tranzacţie a fost înregistrată în sistemul Băncii la 7 ianuarie 2015.
Prin urmare, în conformitate cu secţiunea 7.03 din Condiţiile generale, Banca anulează prin prezenta, începând cu data de 7 ianuarie 2015, echivalentul sumei de 10.225.257,99 euro din contul împrumutului, comisioanele de angajare aferente acestei sume încetând să se acumuleze de la aceeaşi dată.
Graficul de amortizare este revizuit de către Bancă ca rezultat al anulării sumei, iar cifrele revizuite vă vor fi transmise în scurt timp.
Am fi recunoscători dacă ne-aţi putea confirma primirea acestei scrisori.
Cu stimă,
Elisabetta Capannelli,
director de ţară
Banca Mondială România
(semnătură indescifrabilă)
CAPITOLUL 2:
BANCA MONDIALĂ
BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE
Clădirea UTI, etajul 6, str. Vasile Lascăr nr. 31, sectorul 2,020492
Bucureşti, România
Tel: (+4)021-201-0311
Fax: (+4) 021-201-0338
28 ianuarie 2015
Excelenţei sale Darius-Bogdan Vâlcov
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România
Stimate domnule ministru,
România - Proiectul privind incluziunea socială (împrumutul nr. 4.825-RO)
Graficul de amortizare revizuit
Referitor la corespondenţa noastră anterioară din data de 21 ianuarie 2015 privind subiectul mai sus rubricat, vă rog să primiţi ataşat Graficul de amortizare revizuit.
Am fi recunoscători dacă ne-aţi putea confirma primirea acestei scrisori.
Cu stimă,
Elisabetta Capannelli,
director de ţară
Banca Mondială România
(semnătură indescifrabilă)
CAPITOLUL 3:
Data: 01/22/2015
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Graficul de amortizare
Sumele în euro
Ţara RO - România
Împrumutat 8000008817 - Ministerul Finanţelor Publice

Împrumut nr.: BIRD-48250

Subîmprumut nr. 48250-001

EOP data: 01/22/2015

Data primei scadenţe: 09/15/2011

Tranşele agregate: nr.

Coc: euro

 

Data ultimei scadenţe: 03/15/2023

Dala scadenţei

Iniţială

Total ajustări

Scadenţă revizuită

09/15/2011

1.965.000,00

0,00

1.965.000,00

03/15/2012

1.965.000,00

0,00

1.965.000,00

09/15/2012

1.965.000,00

0,00

1.965.000,00

03/15/2013

1.965.000,00

0,00

1.965.000,00

09/15/2013

1.965.000,00

0,00

1.965.000,00

03/15/2014

1.965.000,00

0,00

1.965.000,00

09/15/2014

1.965.000,00

0,00

1.965.000,00

03/15/2015

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

09/15/2015

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

03/15/2016

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

09/15/2016

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

03/15/2017

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

09/15/2017

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

03/15/2018

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

09/15/2018

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

03/15/2019

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

09/15/2019

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

03/15/2020

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

09/15/2020

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

03/15/2021

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

09/15/2021

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

03/15/2022

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

09/15/2022

1.965.000,00

-602.528,99

1.362.471,01

03/15/2023

2.005.000,00

-614.794,15

1.390.205,85

TOTAL

47.200.000,00

-10.255.257,99

36.944.742,01

CAPITOLUL 4:
ROMÂNIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Secretar de stat
5 februarie 2015
Doamnei Elisabeta Capannelli,
director de ţară
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Ref. România - Proiectul privind incluziunea socială (Împrumutul nr. 4.825-RO)
Notificare privind anularea sumelor netrase şi închiderea contului de împrumut
Stimată doamnă Capannelli,
Ne face plăcere să confirmăm primirea scrisorilor dumneavoastră din 21 ianuarie şi 28 ianuarie 2015 prin care ne informaţi despre anularea a 10.255.257,99 euro din sumele împrumutului şi despre Graficul de amortizare actualizat în consecinţă.
Cu sinceritate,
Attila Gyorgy,
secretar de stat
(semnătură indescifrabilă)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 681 din data de 8 septembrie 2015