HOTĂRÂRE nr. 802 din 31 iulie 2012 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
*) Traducere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

ANEXĂ:
(1)_
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Secretar de stat
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti
Tel: +40 21 311 23 76
Fax: +40 21 312 67 92
Bucureşti, 22 decembrie 2011
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
Către: domnul Raphael Alomar, guvernator
cc: domnul Theodore Ivanov, director Departament finanţarea proiectelor
Re: Împrumut nr. 1.524 "Reabilitarea porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România"
În legătură cu proiectul menţionat mai sus, ca urmare a scrisorii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii datate 6 decembrie 2011, am dori să solicităm Băncii să amendeze prezentul acord-cadru de împrumut în legătură cu prelungirea perioadei de implementare (anexa A1) de la 31 decembrie 2011 la 31 decembrie 2012.
Necesitatea acestui amendament a fost determinată de stadiul implementării obiectivelor finanţate în cadrul componentei rutiere, unele din obiectivele nou-introduse aflându-se în prezent în fază de licitaţie.
Prin urmare, luând în considerare perioada de execuţie necesară pentru acest tip de activităţi şi specificul lucrărilor, reiterăm necesitatea extinderii Acordului-cadru de împrumut în scopul asigurării finalizării favorabile a întregului Proiect.
Având convingerea înţelegerii din partea dumneavoastră a solicitării expuse, aşteptăm primirea amendamentului oficial la Acordul-cadru de împrumut.
Cu sinceritate,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
(2)_
BDCE
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
Departamentul general pentru împrumuturi
Domnului Bogdan Drăgoi,
secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17,
Bucureşti, sectorul 5
România
Paris, 9 ianuarie 2012
Subiect: F/P 1524 (2005) - Reabilitarea porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România
Stimate domnule Drăgoi,
Ne referim la solicitarea dumneavoastră primita prin fax la 22 decembrie 2011, referitoare la extinderea programării lucrărilor.
Pentru a face posibilă îndeplinirea obiectivelor nou-introduse în cadrul componentei rutiere, aflată în prezent în faza de licitaţie publică, avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are obiecţii în a vă aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Rezoluţia 1480, programarea lucrărilor va fi extinsă până la 31 decembrie 2012.
Aşteptăm cu nerăbdare continuarea strânsei noastre cooperări în implementarea Proiectului.
Cu sinceritate,
Thierry Poirel,
director general
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 558 din data de 8 august 2012