DECIZIE nr. 185 din 28 iulie 2015 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bogdan Mircea Dumitrache, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vederea propunerea ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, formulată prin Adresa nr. 109.272 din 27 iulie 2015,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Mircea Dumitrache, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atribuţii în sfera de competenţă a Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară, aprobat de reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 564 din data de 28 iulie 2015