ORDIN nr. 1219 din 30 iulie 2015 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
constatând că au fost îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1
La data de 29 aprilie 2015 a intrat în vigoare Acordul încheiat prin schimb de note verbale între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind instalarea unui cablu de fibră optică planificat să traverseze frontiera de stat româno-ucraineană în zona dintre localităţile Orlivka (Ucraina) şi Isaccea (România), semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2014 şi la Kiev la 18 octombrie 2014.*)
______
*) Acordul încheiat prin schimb de note verbale între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind instalarea unui cablu de fibră optică planificat să traverseze frontiera de stat româno-ucraineană în zona dintre localităţile Orlivka (Ucraina) şi Isaccea (România), semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2014 şi la Kiev la 18 octombrie 2014, nu este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2
La data de 8 mai 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon, ratificat prin Legea nr. 94/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 5 mai 2015.
Art. 3
La data de 14 mai 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014, ratificat prin Legea nr. 172/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2015.
Art. 4
La data de 22 mai 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2013, ratificat prin Legea nr. 74/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 19 iunie 2014.
Art. 5
La data de 25 mai 2015 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la Ruse la 7 martie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 321/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 20 mai 2015.
Art. 6
La data de 27 mai 2015 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev la 10 martie 2014, ratificat prin Legea nr. 173/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2014.
Art. 7
La data de 15 iunie 2015 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 11 iunie 2015.
Art. 8
La data de 15 iunie 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român "Dimitrie Cantemir" de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucureşti, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2014.
Art. 9
La data de 28 iunie 2015 a intrat în vigoare Procesul-verbal privind semnul de frontieră "TUR" amplasat pentru marcarea punctului de întâlnire a frontierelor de statale României, Ungariei şi Ucrainei, semnat la Budapesta la 17 octombrie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 397/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 28 iunie 2013.
Art. 10
La data de 6 iulie 2015 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013, ratificat prin Legea nr. 169/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 3 iulie 2015.
Art. 11
La data de 14 august 2015 va intra în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 503/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 10 iulie 2015.
Art. 12
La data de 15 noiembrie 2015 va intra în vigoare Protocolul adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 21/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 13 martie 2015.
-****-

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 619 din data de 14 august 2015