HOTĂRÂRE nr. 547 din 27 iulie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Bârsău şi Foieni, judeţul Satu Mare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Bârsău şi Foieni, judeţul Satu Mare, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Bârsău, judeţul Satul Mare
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Foieni, judeţul Satu Mare
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Bârsău, judeţul Satu Mare
(1)Descrierea stemei
Stema comunei Bârsău, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în săritoare.
În partea superioară, în câmp albastru, se află o frunză de stejar de argint, orientată spre stânga.
În dreapta, în câmp roşu, se află un buchet cu cinci spice de aur.
În stânga, în câmp roşu, se află o făclie de aur.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află un cerb de argint din profil, trecând spre dreapta. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
(2)Semnificaţiile elementelor însumate
Frunza de stejar şi cerbul reprezintă bogăţia silvică şi cinegetică a zonei.
Buchetul cu spice de grâu simbolizează ocupaţia locuitorilor, agricultura.
Făclia face referire la activitatea specifică zonei, sticlăria.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Foieni, judeţul Satu Mare
(1)Descrierea stemei
Stema comunei Foieni, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un snop de grâu de aur.
În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află un ciorchine de strugure de aur.
În partea inferioară, în câmp de argint, se află un stejar dezrădăcinat verde.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
(2)Semnificaţiile elementelor însumate
Snopul de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
Ciorchinele de strugure simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
Stejarul atestă vechimea aşezării, teritoriul comunei fiind locuit încă din epoca bronzului.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 610 din data de 10 august 2016