RAPORT nr. 9546 din 18 mai 2015 privind rezultatul controlului efectuat de autoritatea electorală permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-20 februarie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş pentru anul 2014.
I.Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş au totalizat 233.688,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 83.808,00 lei, din donaţii în sumă de 110.880,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 39.000,00 lei.
II.Recomandări:
- întocmirea formularului FC2 conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 25 iunie 2015