RECTIFICARE din 7 februarie 2013 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.199/2012 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 19 decembrie 2012
În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.199/2012 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 19 decembrie 2012, se face următoarea rectificare:
- la tabel, în coloana "Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite", în loc de:
"Pavilion L corp A din imobilul 2400 (parţial):
- Suprafaţa construită = 492 mp
- Suprafaţa desfăşurată = 1.968 mp
- Suprafaţa totală a terenului = 1.500 mp"
se va citi:
"Pavilion l corp a din imobilul 2400 (parţial):
- Suprafaţa construită = 492 mp
- Suprafaţa desfăşurată = 1.968 mp
- Suprafaţa totală a terenului = 1.500 mp"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 84 din data de 7 februarie 2013