ORDIN nr. 1674 din 19 noiembrie 2012 pentru modificarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012
În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
Art. I
Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 11 iunie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

ANEXĂ:
(- Anexa la Ordinul nr. 536/2012)
LISTA cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Nr. crt.

Denumirea punctului/ locului de operare

Operatorul portuar

Limitele punctului/ locului de operare

Suprafaţa teritoriilor

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Limitele radei portuare

Limitele zonei de ancoraj

Căpitănia zonală în a cărei jurisdicţie se află

Observaţii

1.

Pasarela MAMAIA

Primăria Municipiului Constanţa

-

1.250 m2

- Zona Hotel Victoria, staţiunea Mamaia - Digul sparge val

-

-

Oficiul de Căpitănie Mamaia

Loc de operare - acostare ambarcaţiuni de agrement

- fără zonă de radă, acostare la debarcader

2.

Siloz cereale AGRICOST

Societatea Comercială AGRICOST S.R.L. - IAŞI - Punct de lucru Brăila

km 173 + 100 - km 173 + 300 Dunăre, malul drept

7.470 m2

- Zona de trecere bac IMB - Comuna Măraşu, judeţul Brăila

-

km 165 - km 168 Dunăre, mal drept - pentru nave maritime şi de navigaţie interioară km 175 - km 175 + 500 km 181 + 600 - km 183 Dunăre, mal drept - pentru nave de navigaţie interioară

Căpitănia Brăila

1. Loc de operare - acostare nave maritime şi nave de navigaţie interioară la ponton

2. Descărcarea cerealelor din barjă se poate realiza cu macara plutitoare cu graifăr.

3. Activitatea operatorului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului portuar al C.N. "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. - Galaţi.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 794 din data de 26 noiembrie 2012