ORDIN nr. 230 din 20 octombrie 2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în timpul desfăşurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă documentele oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în timpul desfăşurării controlului doping prevăzute la art. 29 alin. (2) din Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2-10.
Art. 2
Caracteristicile de tipărire a documentelor oficiale folosite de ofiţerul de control doping sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 3
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5
Agenţia Naţională Anti-Doping va duce la îndeplinire prevederile prezentul ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

ANEXA nr. 1: Caracteristici de tipărire
Denumire - "Delegaţie" (anexa nr. 2)
Caracteristici tehnice:
- formularul este redactat într-un exemplar;
- se tipăreşte pe hârtie de culoare albă scrisă cu cerneală de culoare neagră - faţă;
- hârtie format A4;
- sistem de înscriere propriu.
Denumire - "Formular de control doping - Paşaportul biologic" (anexa nr. 3)
Caracteristici tehnice:
- formularul de control doping este redactat în 5 exemplare;
- exemplarele se tipăresc pe hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, galbenă, albastră, verde scrisă cu cerneală de culoare neagră - faţă;
- formularul paşaportul biologic este redactat 3 exemplare;
- exemplarele se tipăresc pe hârtie autocopiativă de culoare albă, roz şi verde scrisă cu cerneală neagră - faţă;
- hârtie format A4;
- sistem de înscriere propriu.
Denumire - "Formular de transport şi predare a probelor doping" (anexa nr. 4)
Caracteristici tehnice:
- formularul este redactat în două exemplare;
- exemplarele se tipăresc pe hârtie autocopiativă de culoare albă, roz scrisă cu cerneală de culoare neagră - faţă;
- hârtie format A4;
- sistem de înscriere propriu.
Denumire - "Formular suplimentar de raport" - comentarii (anexa nr. 5)
Caracteristici tehnice:
- formularul este redactat în 3 exemplare;
- exemplarele se tipăresc pe hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, galbenă scrisă cu cerneală de culoare neagră - faţă;
- hârtie format A4;
- sistem de înscriere propriu.
Denumire - "Formular suplimentar de raport - declaraţie referitoare la medicamente" (anexa nr. 6)
Caracteristici tehnice:
- formularul este redactat în 4 exemplare;
- exemplarele se tipăresc pe hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, galbenă, verde scrisă cu cerneală de culoare neagră - faţă;
- hârtie format A4;
- sistem de înscriere propriu.
Denumire - "Invitaţie pentru testul doping" (anexa nr. 7)
Caracteristici tehnice:
- formularul este redactat în două exemplare;
- exemplarele se tipăresc pe hârtie autocopiativă de culoare albă, galbenă scrisă cu cerneală de culoare neagră - faţă;
- hârtie format A4;
- sistem de înscriere propriu.
Denumire - "Proces-verbal de predare-primire a truselor" (anexa nr. 8)
Caracteristici tehnice:
- formularul este redactat în două exemplare;
- exemplarele se tipăresc pe hârtie autocopiativă de culoare albă, verde scrisă cu cerneală de culoare neagră - faţă;
- hârtie format A4;
- sistem de înscriere propriu.
Denumire - "Raport de testare nereuşită" (anexa nr. 9)
Caracteristici tehnice:
- formularul are 3 pagini şi se tipăreşte pe faţă;
- hârtie de culoare albă scrisă cu cerneală de culoare neagră;
- hârtie format A4;
- sistem de înscriere propriu.
Denumire - "Registrul staţiei de control doping" (anexa nr. 10)
Caracteristici tehnice:
- formularul are o pagină şi se tipăreşte pe faţă;
- hârtie de culoare albă scrisă cu cerneală de culoare neagră;
- hârtie format A4;
- sistem de înscriere propriu.
ANEXA nr. 2:

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

DELEGAŢIE
Cod acţiune .........................
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată şi modificată cu completările ulterioare, se deleagă dl./dna. ..................... în calitate de ofiţer de control doping/oficial pentru recoltarea probei de sânge/urină, identificat/ă cu legitimaţia nr. ............... la competiţia* .................. sau în afara competiţiei la disciplina sportivă ......................... categoria sportivă ..................... ziua/zilele ..................... la ................. locaţia .............. din oraşul ........................
____
*) Organizatorii competiţiei au obligaţia de a asigura accesul ofiţerilor de control doping în incinta Bazei sportive şi de a pune la dispoziţia acestora un spaţiu care să îndeplinească cerinţele staţiei de control doping.

PREŞEDINTE

B-dul. Basarabia, nr. 37-39, cod 022103. sector 2. Bucureşti

tel-fax: +40.21.311.55.41

www.anad.gov.ro

ANEXA nr. 3:
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING/NATIONAL ANTI-DOPING AGENCY
ANEXA nr. 4:
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING/NATIONAL ANTI-DOPING AGENCY
FORMULAR DE TRANSPORT ŞI PREDARE A PROBELOR DOPING/SAMPLES TRANSPORTATION AND DELIVERY FORM
COD ACŢIUNE/ |_________________|
TEST MISSION CODE |________________|
NUMĂRUL LOTULUI/CLIENT |___________________|
LOT NUMBER/CLIENT |_____________________|
NUMĂRUL DE PROBE RECOLTATE |_______________|
NUMBER OF COLLECTED SAMPLES |_______________|
SPORT/DISCIPLINA SPORTIVĂ |___________________|
SPORT DISCIPLINE |________________|
ÎN COMPETIŢIE/IN COMPETITION |_| ÎN AFARA COMPETIŢIEI/ OUT-OF-COMPETITION |_|
DATA RECOLTĂRII PROBEI |________________|
SAMPLE COLLECTION DATE |_______________|
DATA ŞI ORA PREDĂRII LA LABORATOR |________________|
DATE AND TIME OF DELIVERY TO LABORATORY |____________________|

COD PROBA/ SAMPLE CODE

ANALIZE SPECIFICE/ SPECIFIC SAMPLE ANALYSIS

OBSERVAŢII/ COMMENTS

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

PREDARE PROBE/ SAMPLES DELIVERY

NUME/PRENUME OCD/ DCO NAME/SURNAME

RECEPŢIE PROBE/ SAMPLE RECEPTION

NUME/PRENUME/ NAME/SURNAME

NUMĂR LEGITIMAŢIE/ IDENTIFICATION CARD NO. |____|

SEMNĂTURĂ/ SIGNATURE

SEMNĂTURĂ/ SIGNATURE

ANAD/NADA
Pagina 1 din 1/ Pages 1 of 1
ANEXA nr. 5:
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING/ NATIONAL ANTI-DOPING AGENCY
CODUL PROBEI/SAMPLE CODE |_|_|_|_|_|_|_|
ANAD/NADA
Pagina 1 din 1/ Pages 1 of 1
ANEXA nr. 6:
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI DOPING/ NATIONAL ANTI-DOPING AGENCY
CODUL PROBEI/ SAMPLE CODE |_|_|_|_|_|_|_|
ANAD/ NADA
Pagina 1 din 1/ Pages 1 of 1
ANEXA nr. 7:
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING/NATIONAL ANTI DOPING AGENCY
ANEXA nr. 8:
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI DOPING (ANAD)/ NATIONAL ANTI-DOPING AGENCY (NADA)
ANEXA nr. 9:

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING

RAPORT DE TESTARE NEREUŞITĂ
SPORTIVUL SELECTAT PENTRU TESTARE

Numele şi prenumele sportivului

 

Naţionalitatea sportivului

 

Sexul sportivului

Masc. |_|

Fem. |_|

Disciplina sportivă

 

Numele şi prenumele ofiţerului de control doping (OCD)

 

Numele şi prenumele ofiţerului de control doping (OCD)

 

Codul acţiunii

 
INFORMAŢIILE FOLOSITE DE OCD PENTRU LOCALIZAREA SPORTIVULUI

Informaţiile de localizare au fost oferite de către

 

Ultima actualizare a informaţiilor de localizare (data transmiterii)

 

Perioada de 60 de minute menţionată

(00:00 - 00:00)

 

Locaţia menţionată (adresa)

 
(Ataşaţi acestui raport o copie a informaţiilor privind localizarea sportivului folosite pentru testare).

ANAD

Pagina 1 din 3

B-dul. Basarabia, nr. 37-39, cod 022103. sector 2. Bucureşti

tel-fax: +40.21.311.55.41

www.anad.gov.ro

LOCAŢIA LA CARE SPORTIVUL A FOST CĂUTAT

Descrierea locaţiei

(ex. numele instituţiei)

 

Adresa

 

Oraşul şi ţara

(inclusiv sector, judeţ, sat, comună etc.)

 

Alte informaţii relevante

(ex. numărul interfonului etc.)

 
DESCRIEREA DEMERSURILOR EFECTUATE PENTRU LOCALIZAREA SPORTIVULUI

Ora sosirii şi plecării

Sosire:

Plecare:

Dacă s-a discutat cu o terţă persoană

(funcţia şi numele)

(ex. antrenor, coleg de echipă, părinte)

  

Datele de contact ale terţei persoane (ex nr. de tel. etc. dacă există)

 
Descrierea detaliată a eforturilor făcute pentru localizarea sportivului la locaţia indicată, trebuie să includă descrierea locaţiei, un rezumat al modului în care s-a încercat stabilirea contactului cu sportivul (nr. apartamentului la care s-a sunat, date de contact ale unei terţe părţi etc.) precum şi frecvenţa şi orele acestor încercări efectuate în perioada de 60 de minute menţionată de sportiv.

 

 

 

 

 

ANAD

Pagina 2 din 3

B-dul. Basarabia, nr. 37-39, cod 022103. sector 2. Bucureşti

tel-fax: +40.21.311.55.41

www.anad.gov.ro

 

 

 

 

 

CONFIRMARE
Prin semnătura de mai jos confirm că informaţiile menţionate în prezentul raport sunt corecte şi pot fi utilizate în verificarea unei posibile încălcări a reglementărilor anti-doping de către sportiv.
Semnătura Ofiţerului de Control Doping |___________|
Data |__________|
Semnătura Ofiţerului de Control Doping |___________|
Data |___________|

ANAD

Pagina 3 din 3

B-dul. Basarabia, nr. 37-39, cod 022103. sector 2. Bucureşti

tel-fax: +40.21.311.55.41

www.anad.gov.ro

ANEXA nr. 10: REGISTRUL STAŢIEI DE CONTROL DOPING
Cod acţiune ......................
Tipul acţiunii ................. Data ...................
Eveniment sportiv ..................
Disciplina sportivă ....................
Localitatea ......................
Ofiţer de control doping (OCD) .................

Nr. crt.

Nume şi prenume SPORTIV

Nume şi prenume
OCD /Însoţitor

Ora sosirii sportivului în staţia de control doping

Intervalul de timp cât sportivul lipseşte din staţia de control doping

Semnătură OCD/ÎNSOŢITOR

Semnătură SPORTIV

1.

      

2.

      

3.

      

4.

      

5.

      

6.

      

7.

      

8.

      

9.

      

10.

      

11.

      

12.

      

13.

      

14.

      

15.

      

16.

      
ANAD
Pagina 1 din 1
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 821 din data de 4 noiembrie 2015