LEGE nr. 305 din 2 decembrie 2015 privind declararea zilei de 19 februarie "Ziua Brâncuşi"
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Se declară ziua de 19 februarie "Ziua Brâncuşi" ca sărbătoare naţională.
Art. 2
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot organiza şi/sau sprijini logistic şi material manifestări cultural-artistice dedicate acestei zile.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 901 din data de 4 decembrie 2015