DECRET nr. 780 din 29 noiembrie 2012 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru eforturile de durată depuse în vederea păstrării identităţii culturale româneşti şi a strângerii legăturilor dintre cetăţenii germani originari din România, pentru promovarea schimburilor culturale româno - germane şi îmbunătăţirea imaginii ţării noastre peste hotare,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer domnului Lucian Glass, preşedinte al Ligii Asociaţiilor Românilor din Germania.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 812 din data de 4 decembrie 2012